SÁCH SCAN - QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM - CÔNG NGHỆ LẠNH ỨNG DỤNG TRONG THỰC PHẨM (TS. Nguyễn Tấn Dũng)


Cuốn sách Công nghệ lạnh ứng dụng trong thực phẩm được biên soạn với mục đích là một cuốn sách chuyên khảo, một cuốn giáo trình dùng để giảng dạy cho sinh viên, học viên ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM và ở các trường đại học thuộc khối kỹ thuật khác trong các lĩnh vực Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ nhiệt, Công nghệ môi trường và một số ngành kỹ thuật khác có liên quan.

Cuốn sách Công nghệ lạnh ứng dụng trong thực phẩm gồm 7 chương:

Chương 1. Một số tính chất nhiệt vật lý của thực phẩm;

Chương 2. Môi trường làm lạnh - làm lạnh đông thực phẩm;

Chương 3. Cơ sở khoa học của quá trình làm lạnh thực phẩm;

Chương 4. Cơ sở khoa học làm lạnh đông thực phẩm;

Chương 5. Công nghệ sản xuất nước đá;

Chương 6. Công nghệ sản xuất nước đá khô;

Chương 7. Công nghệ chế biến lạnh nước giải khát.

Cuốn sách có thể mang lại lợi ích cho các đọc giả đồng thời phục vụ cho các sinh viên, học viên ở các trường đại học để tham khảo, tìm hiểu, tra cứu và nghiên cứu về các vấn đề kỹ thuật và công nghệ lạnh.

LƯU Ý: 

Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: