SÁCH SCAN - Giáo trình vật lí thống kê và nhiệt động lực học - Tập 1 Nhiệt động lực học (Nguyễn Quang Học & Vũ Văn Hùng)


NỘI DUNG:

 1. Các khái niệm
 2. Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học và phương trình trạng thái
 3. Nguyên lí thứ hai và entropi
 4. Các thế nhiệt động và điều kiện cân bằng
 5. Mốt số ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Quang Học, Vũ Văn Hùng
Số trang: 231
Xuất bản: 2013


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: