SLIDE BÀI GIẢNG - PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC (TS. Nguyễn Đặng Bình Thành)


Phương pháp số được dùng để phân tích và giải gần đúng các bài toán với sai số nằm trong giới hạn cho phép.…bởi vì hầu hết các bài toán khoa học kỹ thuật đều không có các lời giải chính xác. Phương pháp số thường được bắt đầu từ việc xây dựng mô hình, lựa chọn thuật toán, và đưa ra các đáp số gần đúng.


Phương pháp số có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như: Thiên văn học, nông nghiệp, kiến trúc, … Và tất nhiên rất quan trọng trong kỹ thuật.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: