THIẾT KẾ BỒN CHỨA LPG DUNG TÍCH CHỨA 800 m3


Hiện nay, công nghiệp dầu khí phát triển mạnh mẽ đòi hỏi phải có nguồn nguyên  liệu  sạch  và  khai  thác  có hiệu  quả, đảm bảo  an  toàn trong vận chuyển, bảo quản. Do đó cần phải có hệ thống tàng trữ, phân phối sản phẩm khí nói chung c ũng như khí hóa lỏng (LPG) nói riêng một cách hiệu quả nhất. Đây là vấn đề quan trọng nhất khi thiết  kế xây dựng các nhà máy lọc  –hóadầu.  Ở nước ta lượng khíthu được trong quá trình khai thác d ầu mỏ là rất lớn, theo luật khai thác dầu khí năm 2009 cấm đốt bỏ khí đồng hành trong quá trình khai thác dầu do đó lượng khí đưa về bờ ngày càng nhiều dẫn đến nhu cầu về bồn chứa là rất lớn.


Đặc biệt từ 31/10/1998nhà máy xử lý khí Dinh Cố đi vào hoạt động và mới đây nhất là năm 2009 khi mà nhà máy lọc dầu Dung Quất di vào hoạt động thì lượng LPG sản xuất ra là rất lớn do vậy y êu cầu đặt ra là phải có hệ thống tồn trữ sản phẩm này càng trở nên cần thiết.Ngoài ra, việc thiết kế bồn chứa còn tiết kiệm một lượng lớn nội tệ cho quốc gia so với việc phải nhập khẩu bồn chứa từ nước ngoài.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: