Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bột giấy của Công ty Nông Công Nghiệp TNHH Tam Hiệp công suất 250 m3 trên ngày đêm (Thuyết minh + Bản vẽ)


1. Đầu đề Khóa luận tốt nghiệp:

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bột giấy của Công ty Nông Công Nghiệp TNHH Tam Hiệp, xã Long Thành, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh công suất 250 m3/ngày đêm.

2.   Nhiệm vụ:


- Tìm hiểu nguồn gốc, tính chất đặc trưng, khả năng gây ô nhiễm của nước thải sản xuất giấy và bột giấy của nhà máy giấy Tam Hiệp.
- Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy.
- Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp.
- Tính toán thiết kế các công trình xử lý.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: