Xác định hàm lượng chì (Pb) trong thực phẩm


I. Tổng quan về nguyên liêu . . . 4

1. Giới thiệu . . . . 4

2. Trạng thái tự nhiên,điều chế . . . 5

3. Ứng dụng . . . . 5

4. Ảnh hưởng của chì . . . 7

5. Thực trạng khai thác hiện nay . . . 9


II. Phương pháp vô cơ hóa để xác định hàm lượng chì . . 11

1. Vô cơ hóa bằng phương pháp đốt . . . 11

2. Vô cơ hóa theo lối ướt trong bình Kendan . . 12

3. Xác định hàm lượng chì bằng phương pháp von- ampe . . 13

4. Xác định hàm lượng chì bằng phương pháp chiếu xạ . . 15

III. Đề xuất khắc phục . . . 17

Tài liệu tham khảo . . . . 18

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: