Xây dựng và đánh giá chất lượng bộ câu hỏi TNKQ hình học lớp 10 học kỳ II


Trong xu thế đổi mới giáo dục, bên cạnh việc đổi mới các hình thức, phương pháp dạy – học, việc đổi mới phương pháp và hình thức kiểm tra – đánh giá là việc làm mang tính cấp thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với triết lí đánh giá vì sự tiến bộ của người học, bên cạnh việc kiểm tra đánh giá định kỳ, người ta ngày càng chú trọng tới việc đánh giá thường xuyên, nhằm mục đích thu thập thông tin về quá trình học tập của học sinh, kịp thời phát hiện những “lỗ hổng” trong dạy và học. Trong nhiều phương pháp và kĩ thuật đánh giá thường xuyên trong lớp học, trắc nghiệm khách quan là một trong những phương pháp thường được sử dụng phổ biến, phát huy được những ưu điểm của TNKQ như có thể kiểm tra được khối lượng nội dung kiến thức lớn, chấm điểm nhanh và có thể sử dụng những tiến bộ của công nghệ thông tin trong phân tích và xử lý kết quả đánh giá.

Hiện nay các câu hỏi TNKQ được đưa vào các đề thi khá phổ biến ở các môn học nhưng đối với môn Toán việc ra đề thi TNKQ để phát huy được những ưu điểm của hình thức trắc nghiệm này và đánh giá đúng quá trình học tập của học sinh không hề dễ dàng. Nhiều câu hỏi xây dựng xong không thể sử dụng dẫn đến tình trạng lãng phí thời gian và vật chất.
Công nghệ thông tin phát triển và được ứng dụng nhiều trong dạy – học – kiểm tra, đánh giá, với nhiều phần mềm phân tích và đánh giá chất lượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Một trong những phần mềm mới được phát triển hiện nay, giao diện đơn giản, dễ tiếp cận và sử dụng là phần mềm IATA (Item and Test Analysis).
Với những lý do căn bản trên, nhóm nghiên cứu tiến hành tìm hiểu vấn đề với tên gọi “Xây dựng và đánh giá chất lượng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần Hình học lớp 10 – học kỳ II” nhằm làm rõ hơn cách xây dựng một bộ câu hỏi TNKQ thực sự có giá trị và sử dụng được trong các kì kiểm tra đánh giá nói chung và đánh giá thường xuyên nói riêng với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.

NỘI DUNG:

PHẦN 1: MỞ ĐẦU 8
1. Lý do chọn đề tài 8
2. Mục đích nghiên cứu 9
3. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 9
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 9
5. Phương pháp nghiên cứu 9
PHẦN 2: NỘI DUNG 11
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 11
1.1. Các phương pháp trắc nghiệm 11
1.2. Quy trình tổ chức một kỳ thi KT – ĐG 12
1.3. Quy trình thiết kế ngân hàng câu hỏi TNKQ 18
1.4. Một số lý thuyết về thống kê 18
1.4.1. Thang đo 18
1.4.2. Thang đo lưỡng phân (thang đo nhị phân) 20
1.4.3. Số thống kê và tham số 21
1.4.4. Số thống kê và câu hỏi 21
1.4.5. Phân phối chuẩn 22
1.4.6. Năng lực tiềm ẩn và lý thuyết ứng đáp câu hỏi 22
1.4.7. Chỉ số về độ khó và chỉ số phân biệt 23
1.4.9. Sai số chọn mẫu và ước lượng 31
1.5. Giới thiệu phần mềm IATA 32
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH CÂU HỎI TNKQ PHẦN HÌNH HỌC HỌC KỲ II MÔN TOÁN DỰA VÀO PHẦN MỀM IATA 34
2.1. Xây dựng ngân hàng câu hỏi TNKQ 34
2.1.1.  Phân tích nội dung hình học học kì 2 lớp 10 34
2.1.2. Mục tiêu dạy học 36
2.1.3. Dàn ý ngân hàng câu hỏi TNKQ 44
2.1.4. Xây dựng ngân hàng câu hỏi theo mục tiêu 45
2.2. Phân tích đề kiểm tra bằng phần mềm IATA 45
2.2.1. Thử nghiệm lần 1 45
2.2.2. Cách thức chỉnh sửa bộ câu hỏi 66
2.2.3. Phân tích đề kiểm tra lần 2 67
2.2.4. So sánh về độ khó và độ phân biệt của các câu hỏi trước chỉnh sửa và sau khi chỉnh sửa 75
BẢNG TỔNG HỢP 77
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79
1. Kết luận 79
2. Kiến nghị 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
PHỤ LỤC 1 82
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TNKQ 82
PHỤ LỤC 2 99
PHỤ LỤC 3 108
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM IATA 108
PHỤ LỤC 4 120
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 120
PHỤ LỤC 5 132

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: