BÀI GIẢNG - Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông (Nguyễn Tiến Ban)


NỘI DUNG:

Chương 1. Giới thiệu chung
Chương 2. Lớp vật lí và liên kết dữ liệu
Chương 3. Lớp mạng
Chương 4. Lớp giao vận
Chương 5. Các lớp trên
Chương 6. Kĩ thuật và thiết bị mạng IPTài liệu tham khảo

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: