Củng Cố và Nâng Cao Thương Hiệu của Công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ 247 qua hoạt động PR


Trong thời đại kinh tế phát triển mạnh như hiện nay, việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho một doanh nghiệp là một vấn đề hết sức nóng bỏng và quan trọng đối với tất cả không riêng gì ai hay nơi nào. Đối với nền kinh tế Việt Nam cũng vậy, một nền kinh tế trong giai đoạn đang phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới, ngành dịch vụ vẫn chưa được sử dụng hết tiềm năng, và cơ hội mở rộng còn phía trước. Hơn 25 năm, một khoảng thời gian chưa dài nhưng cũng không ngắn để các doanh nghiệp có thể vận dụng những phương pháp của cơ chế thị trường, đưa những kinh nghiệm của thế giới vào biến những cơ hội tiềm năng nguồn lực thành lợi thế phát triển.

Trước tình  hình phát triển kinh tế, các khu công nghiệp dần dựng lên, kèm theo là những tệ nạn xã hội phát triển, nhu cầu sự an toàn và an tâm đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, ngành dịch vụ bảo vệ đã và đang được quan tâm phát triển trong thời gian gần đây, nắm bắt xu hướng đó hàng loạt công ty dịch vụ bảo vệ ra đời trong đó có công ty DV Bảo Vệ 247.
Để nâng cao khả năng đứng vững trên thị trường trong nước của sản phẩm dịch vụ và có thể cạnh tranh với thị trường nước ngoài, thì việc xây dựng và phát triển thương hiệu đang trở thành vấn đề đáng quan tâm không chỉ với ngành DV bảo vệ mà còn cả với các Doanh nghiệp, cơ quan quản lý. Việc xây dựng một thương hiệu không phải chuyện thực hiện trong ngày một ngày hai, không đơn giản chỉ là việc tạo ra hàng hóa dịch vụ hay một cái tên một biểu tượng rồi đăng ký bảo hộ, mà nó phải được xây dựng từ hình ảnh chất lượng, góp ghép sự yêu thích của khách hàng, đó là một quá trình xây dựng đầy gian nan để tự khẳng định mình với sự đầu tư hợp lý.
Việt Nam vẫn đang tìm lối đi riêng cho mình trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới và thương hiệu chính là yếu tố quan trọng nhất để hội nhập. PR (Public Relations) một hình thức khếch trương thương hiệu trở nên quen thuộc trên thế giới cũng không quá mới và đang dần hòa nhập ở Việt Nam, nhưng việc đề cao thực hiện thì không phải doanh nghiệp Việt Nam nào cũng thực hiện. Làm thế nào để nhận biết tầm quan trọng và ứng dụng hiệu quả PR nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty DV trong nền kinh tế thị trường mở rộng cần được trả lời, vì vậy “Củng Cố và Nâng Cao Thương Hiệu của Công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ 247 qua hoạt động PR” mong góp một phần giải thích vấn đề
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU :
Mục đích nghiên cứu
- Tìm hiểu khái niệm, bản chất và điều kiện áp dụng PR trong kinh tế thị trường
- Nhận dạng những thuận lợi khó khăn khi ứng dụng PR trong công tác xây dựng và củng cố thương hiệu.
- Đề ra những giải pháp hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam vận dụng PR để xây dựng và phát triển thương hiệu nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Dịch vụ Bảo vệ 247 nói riêng và ngành DV nói chung.
Sử dụng phương pháp thống kê phân tích số liệu, thông tin thứ cấp từ các nguồn:
Thu thập số liệu của Công ty.
Từ các tài liệu sách báo, báo cáo chuyên ngành
Tổng hợp các dữ liệu có liên quan đến đề tài từ mạng internet
Tham khảo ý kiến Ban Giám đốc, các cán bộ phụ trách

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: