Giải pháp nâng cao chất lượng ngành giáo dục việt nam hiện nay


Giáo dục đào tạo đóng vai trò quan trọng là nhân tố chìa khóa, là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Sự nghiệp giáo dục-đào tạo có vị trí quan trọng trong chiến lược con người, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải đẩy mạnh phát triển giáo dục-đào tạo vì giáo dục-đào tạo có vai trò quan trọng trong lĩnh vực sản xuất xã hội cũng như xây dựng nền văn hóa. Vì vậy em chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng ngành giáo dục Việt Nam hiện nay”.

NỘI DUNG:

MỤC LỤC 1
MỞ ĐẦU 2
NỘI DUNG 3
I. Cơ sở lý luận. 3
II. Thực trạng nền giáo dục Việt Nam hiện nay. 4
III. Nguyên nhân 6
1. Về phía người dạy 6
2. Về phía người học 6
3.  Về chương trình đào tạo 6
4. Giáo dục còn quá yếu kém và lạc hậu, thiếu đồng bộ, thiếu đầu tư nâng cấp 6
IV. Giải pháp 8
KẾT LUẬN 11

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :) 

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/. 

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: