GIÁO TRÌNH - Cơ sở truyền nhiệt (PGS.TS. Trịnh Văn Quang)


Qua nhiều năm giảng dạy môn học Kỹ thuật nhiệt , Lý thuyết Truyền nhiệt cho các lớp Cơ khí, chuyên ngành Nhiệt - lạnh , chương trình Cao học Cơ khí tại các trường ĐH Giao thông HN, ĐH Công nghiệp TpHCM cũng như tham gia thực hiện và hướng dẫn các đề tài khoa học, chúng tôi nhận thấy một tài liệu chuyên sâu về Truyền nhiệt là hết sức cần thiết.
Tài liệu đó không chỉ có kiến thức cơ sở về truyền nhiệt để giảng dạy cho chương trình đại hoc, mà cần có một số kiến thức chuyên sâu để sử dụng trong tính toán nghiên cứu. Cuốn sách “Cơ sở Truyên nhiệt” được biên soạn nhằm đáp ứng phần nào yêu cầu trên.NỘI DUNG:

Chương 1. Dẫn nhiệt
§1.1. Khái niệm
§1.2. Phương trình vi phân dẫn nhiệt và điều kiện đơn trị
§1.3. Dẫn nhiệt ổn định điều kiện biên loại 1 qua vách phẳng
§1.4. Dẫn nhiệt ổn định điều kiện biên loại 1 qua vách trụ
§1.5. Dẫn nhiệt ổn định điều kiện biên loại 3 qua vách phẳng
§1.6. Dẫn nhiệt ổn định điều kiện biên loại 3 qua vách trụ
§1.7. Dẫn nhiệt qua vách cầu
§1.8. Dẫn nhiệt ổn định qua thanh và cánh
§1.9. Dẫn nhiệt ổn định qua vách có vật liệu hỗn hợp
§1.10. Dẫn nhiệt ổn định hai chiều
§1.11. Dẫn nhiệt ổn định của vật có nguồn nhiệt bên trong
§1.12. Dẫn nhiệt không ổn định với phương pháp quy tụ
§1.13. Dẫn nhiệt không ổn định của tấm phẳng rộng
§1.14. Dẫn nhiệt không ổn định của vật dày vô hạn một phía
$1.15. Dẫn nhiệt của vật dày vô hạn có nhiệt độ bề mặt thay đổi tuần hoàn
Chương 2. Phương pháp số giải bài toán dẫn nhiệt
A. Phương pháp sai phân hữu hạn
$2.1. Bài toán ổn định hai chiều
$2.2. Bài toán dẫn nhiệt không ổn định một chiều
$2.3. Bài toán dẫn nhiệt không ổn định hai chiều
$2.4. Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính của nhiệt độ
$2.12. Dẫn nhiệt qua cánh tiết diện thay đổi
$2.13. Dân nhiệt ổn định hai chiều dùng phần tử tam giác
$2.14. Dẫn nhiệt hai chiều qua phần tử chữ nhật
Chương 3. Toả nhiệt đối lưu
§3.1. Khái niệm
§3.2. Hệ phương trình vi phân trao đổi nhiệt đối lưu - điều kiện đơn trị
§3.3. Lý thuyết đồng dạng
$3.4. Phương trình tiêu chuẩn toả nhiệt đối lưu
$3.5. Trao đổi nhiệt đối lưu khi có biến đổi pha
$3.6. Toả nhiệt khi ngưng màng
$3.7. Ngưng màng trong ống nằm ngang
$3.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến toả nhiệt khi ngưng
$3.9. Trao đổi nhiệt khi sôi
$3.10. Các nhân tố ảnh hưởng dện toả nhiệt khi sôi
$3.11. Một số công thức tính toán toả nhiệt khi sôi
Chương 4. Bức xạ nhiệt
$4.1. Những khái niệm cơ bản
$4.2. Các định luật bức xạ cơ bản
$4.4. Bức xạ giữa các vật đen
4.4.1. Hệ số góc bức xạ
4.4.2. Một số đặc điểm chung của các hệ số góc bức xạ
4.4.3. Xác định hệ số góc bức xạ trong một số trường hợp
$4.5. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa các vật xám
4.5.1. Trạng thái bề mặt vật thực
4.5.2. Các đại lượng đặc trưng
$4.6. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa các mặt xám
4.6.1. Bức xạ giữa hai mặt
4.6.2. Hệ thống bức xạ có 3 mặt
4.6.3. Các bề mặt cách nhiệt và bề mặt có diện tích lớn
4.6.4. Bức xạ giữa hai mặt song song nhau rộng vô hạn
$4.7. Bức xạ trong môi trường có hấp thụ và xuyên qua
4.7.1. Thành phần bức xạ xuyên qua môi trường
4.7.2. Thành phần trao đổi giữa bề mặt 1 và môi trường.
4.7.3. Trao đổi nhiệt của hệ thống
4.7.4. Môi trường hấp thụ và xuyên qua có nhiều lớp
$4.8. Trao đổi nhiệt bức xạ của các mặt phản xạ gương
4.8.1. Bức xạ giữa 2 bề mặt phản xạ gương
4.8.2. Bức xạ tại bề mặt có phản xạ gương
4.8.3. Bức xạ của hệ thống kín có phản xạ gương
Chương 5. Truyền chất
$5.1. Khái niệm
$5.2. Phương trình vi phân khuếch tán và điều kiện đơn trị
$5.3. Truyền chất ổn định điều kiện biên loại 1 qua vách phẳng
$5.4. Truyền chất ổn định qua vách nhiều lớp, trở lực khuếch tán
$5.5. Truyền chất giữa hai pha, quá trình toả chất
5.5.1. Khái niệm
5.5.2. Mật độ dòng toả chất, hệ số toả chất
5.5.3. Sự tương tự truyền nhiệt - truyền chất
5.5.4. Tiêu chuẩn đồng dạng và phương trình tiêu chuẩn toả chất
$5.6. Trao đổi ẩm của vật liệu với không khí
5.6.1. quá trình dẫn ẩm trong vật liệu
5.6.2. quá trình toả ẩm từ bề mặt kết cấu tới môi trường không khí

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: