Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt (v,s,t) đến nhấp nhô bề mặt khi tiện vật liệu c45 trên máy tiện cnc bằng dao thép gió sản xuất tại việt nam


Hợp kim cứng là loại vật liệu dụng cụ được chế tạo bằng phương pháp luyện kim bột (hợp kim bột) nghĩa là loại hợp kim không qua nấu chảy. Hợp kim cứng được chế tạo từ các loại cacbit hợp kim và bột hợp kim. Các loại bột được trộn theo
các tỷ lệ, sau đó được ép thành các dạng khác nhau và thiêu kết. Hiện nay HKC được dùng nhiều và phổ biến trong công nghiệp.
So với các loại vật liệu dụng cụ thông thường thì HKC là loại vật liệu có độ cứng cao (80 ÷ 90 HRA) và chịu được nhiệt độ cao ( 800 ÷ 10000C). Do đó dụng cụ cắt bằng HKC có thể cắt đến tốc độ Vc > 100m/ph. Thành phần chủ yếu của các loại HKC là các loại bột mịn: cacbit vonfram (WC), cacbit titan (TiC), cacbit tantan (TaC) và thành phần coban (Co) làm nhiệm vụ liên kết.

NỘI DUNG:

LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ........................................................................... vi
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .......................................................................... vii
PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH CẮT .............................................3
1.1. Tổng quan về các công trình nghiên cứu xác lập quan hệ giữa độ nhám bề
mặt với thông số công nghệ. ...................................................................................3
1.2. Các loại vật liệu dụng cụ thường dùng trong ngành chế tạo máy. ..................4
1.2.1. Thép cacbon dụng cụ. ..........................................................................4
1. 2.2. Thép hợp kim dụng cụ. .......................................................................4
1. 2.3. Thép gió...............................................................................................4
1. 2.4. Hợp kim cứng. .....................................................................................8
1. 2.5. Vật liệu sứ. ..........................................................................................8
1.2.6. Vật liệu tổng hợp. .................................................................................9
1.3. Cơ sở vật lý quá trình cắt kim loại. ..................................................................9
1.3.1. Quá trình cắt và tạo phoi. .....................................................................9
1.3.2. Các dạng phoi. ....................................................................................10
1.3.3. Nhiệt cắt .............................................................................................11
1.3.4. Sự co rút phoi và các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số co rút phoi. .........16
1.4. Kết luận chương 1. .........................................................................................24
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT GIA CÔNG CƠ KHÍ .25
2.1. Khái niệm về độ nhám bề mặt. ......................................................................25
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhám bề mặt. ..................................................27
2.2.1. Ảnh hưởng của thông số hình học dụng cụ cắt và chế độ cắt tới độ nhám
bề mặt. ..............................................................................................................27
2.2.2. Các yếu tố phụ thuộc biến dạng dẻo lớp bề mặt. ....................................29
2.2.3. Ảnh hưởng do rung động của hệ thống công nghệ đến chất lượng của bề
mặt gia công......................................................................................................31
2.3. Ảnh hưởng của nhám bề mặt tới khả năng làm việc của chi tiết máy. ..........32
2.3.1. Ảnh hưởng của độ nhám bề mặt đến tính chống mòn. ...........................32
2.3.2. Ảnh hưởng của nhám bề mặt đến độ bền mỏi của chi tiết máy ..........34
2.3.3. Ảnh hưởng của nhám bề mặt tới tính chống ăn mòn hóa học của lớp
bề mặt chi tiết. ..................................................................................................35
2.3.4: Ảnh hưởng của nhám bề mặt đến độ chính xác mối lắp ghép ...............36
2.4. Kết luận chương 2………………………………………………………………………….…37
Chương 3: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ
ĐỘ CẮT ĐẾN ĐỘ NHẤP NHÔ BỀ MẶT CHI TIẾT SAU GIA CÔNG ..........38
3.1. Thiết bị thực nghiệm ......................................................................................38
3.1.1. Máy tiện CNC CK6240ZX .....................................................................38
3.1.2. Máy đo độ nhám Mitutoyo, ký hiệu 178-954-3E ...................................39
3.1.3. Vật liệu làm dao ......................................................................................41
3.1.4.Vật liệu gia công. .....................................................................................41
3.2. Thiết kế thí nghiệm ........................................................................................42
3.3. Mô hình toán học xác định mối quan hệ giữa độ nhám bề mặt với chế độ cắt.
...............................................................................................................................43
3.4 Tiến hành thực nghiệm. .................................................................................45
3.4.1. Kiểm tra tính đồng nhất của thí nghiệm cần xác định tỷ số giữa phương
sai lớn nhất và tổng phương sai. .......................................................................45
3.4.2 Tính các hệ số của phương pháp hồi quy. ...............................................46
3.4.3 . Xây dựng đồ thị : ...................................................................................49
3.5. Kết luận chương 3 ..........................................................................................51
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................52
4.1. Kết luận ..........................................................................................................52
4.2. Kiến nghị. .......................................................................................................53
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................54
PHỤ LỤC .................................................................................................................55
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MÔ TẢ QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM ........................55

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: