Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm hóa chất đến sự biến đổi độ ẩm và chất lượng của mực


Việt Nam là một quốc gia ven biển Đông Nam Á, có 3260 km bờbiển từ Móng Cái đến Hà Tiên và là vùng nhiệt đới nên Việt Nam có một tiềm năng phong phú vềnguồn lợi thủy sản đặc biệt là hải sản biển. Trong suốt sự nghiệp hình thành, bảo vệvà xây dựng đất nước. Biển đã, đang và sẽ đóng vai trò hết sức to lớn, nắm bắt được lợi thế đó nhà nước ta đã không ngừng đầu tư, phát triển cho ngành thủy sản. Hiện nay, ngành thủy sản ngành kinh tếmũi nhọn đem lại kim ngạch xuất khẩu không nhỏtrong nền kinh tếnước ta trong đó mặt hàng thủy sản khô chiếm một phần đáng kể. Cùng với sựphát triển của nền kinh tếthì nhu cầu của con người cũng ngày càng tăng.

Do đó các sản phẩm phục vụnhu cầu của con người nói chung và sản phẩm thực phẩm nói chung được sản xuất ra không chỉ đáp ứng yêu cầu vềmặt dinh dưỡng mà còn phải hấp dẫn vềmặt cảm quan nhưhình dạng, màu sắc, trạng thái, mùi. Do động vật thủy sản rất dễbịhưhỏng nên việc đánh bắt, vận chuyển, bảo quản nguyên liệu đểchếbiến đã khó nhưng việc giữcho sản phẩm được tốt trong quá trình bảo quản và tiêu thụcòn khó hơn nhiều. Do bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu ứng dụng lý thuyết vào thực tế, đồng thời kiến thức còn hạn chếnên cuốn luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong được sự đóng góp, chỉbảo của anh chịbạn bè đểcuốn luận văn được hoàn thiện hơn.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: