Đồ án công nghệ zigbee smart home điều khiển thiết bị điện


NUC140 là sản phẩm của hang Nuvoton là công ty con được tách ra từ Tập đoàn Điện tử Winbond – một hãng điện tử bán dẫn đứng hàng đầu Đài Loan. Hãng này có 3 dòng chip vi điều khiển (MCU) 4-bit, 8-bit và 32-bit (ARM Cortex).
Dòng vi điều khiển ARM Cortex-M được thiết kế nhúng tối ưu hóa cho các ứng dụng vi xử lý MCU. Dòng ARM Cortex-M0 là dòng vi điều khiển lõi ARM có kích thước nhỏ nhất, tiêu thụ điện năng thấp nhất và có kiến trúc được sắp xếp hợp lý tương thích với việc sử dụng tools nạp của các hãng khác để phát triển các ứng dụng.NỘI DUNG:

1. Tổng quan ................................................................................................................................. 1
2. Phân tích .................................................................................................................................... 1
2.1 Giới thiệu về NUC140 ......................................................................................................... 1
2.2 Giới thiệu sơ lược về mạng Zigbee: .................................................................................... 3
2.1.1 Giới thiệu: ...................................................................................................................... 3
2.1.2 Các tính năng ................................................................................................................. 3
2.1.3 Ứng dụng ....................................................................................................................... 5
2.1.4 Kiến trúc mạng của Zigbee ............................................................................................ 5
2.1.5 Thành phần mạng .......................................................................................................... 7
2.1.6 Mô hình mạng ................................................................................................................ 8
2.3 Giới thiệu XBEE .................................................................................................................. 9
2.2.1 XBEE là gì? ................................................................................................................... 9
2.2.2 Cấu hình XBee............................................................................................................. 11
2.4 Giới thiệu cặp IC PT2262 – PT2272M4............................................................................ 14
2.5 Sơ đồ khối thuật toán xử lý trên NUC140 ......................................................................... 15
3. Hiện thực ................................................................................................................................. 19
3.1 Giao diện điều khiển trên PC ............................................................................................. 19
3.2 Giao diện LCD trên NUC140 ............................................................................................ 22
3.3 Bảng các biến hàm hàm xây dựng trên NUC140 .............................................................. 23
3.4 Cấu hình XBEE model XB24-Z7WIT-004 ....................................................................... 26
3.5 Thiết kế schematic mạch xử lý thu phát RF ...................................................................... 29
4. Kết luận và hướng phát triển ................................................................................................ 32
4.1 Kết quả đạt được ................................................................................................................ 32
4.2 Hướng phát triển ................................................................................................................ 32
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................................... 33

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: