ĐỒ ÁN - Thiết kế phân xưởng sản xuất mứt dứa năng suất 1 tấn nguyên liệu trên ngày (Thuyết minh + Bản vẽ)


Nước ta là nước nhiệt đới với nhiều trái cây chủ đạo được trồng cho năng suất lớn và đem lại thu nhập cho quốc gia thông qua xuất khẩu như chuối, cam, bưởi, dứa… Trong đó, dứa là loại trái cây được trồng khá dễ dàng và là một trong những sản phẩm được xuất khẩu khá nhiều, đặc biệt được ưa chuộng ở các nước công nghiệp phát triển.
Dứa được trồng dễ dàng ở nhiều nơi khắp đất nước ta, diện tích trồng dứa ở một số tỉnh như sau: Kiên Giang (12006 ha), Minh Hải (4704 ha), Tiền Giang (3889 ha), Long An (381 ha), Bình Định (597 ha), Khánh Hoà (260 ha), Nghệ Tĩnh (654 ha)… Trong đó, miền Nam có diện tích trồng lớn nhất (chiếm 75,43%), miền Bắc chiếm khoảng 24,56% diện tích trồng dứa cả nước.NỘI DUNG:

MỤC LỤC i
DANH MỤC HÌNH iii
DANH MỤC BẢNG iv
CHƯƠNG 1: LẬP LUẬN THIẾT KẾ 5
1.1 Lập luận kinh tế kĩ thuật 5
1.2 Phân loại mứt 6
1.3 Nguyên liệu chính 7
1.3.1 Quả dứa 7
1.3.2 Đường 9
1.4 Nguyên liệu phụ 10
1.4.1 Pectin 10
1.4.2 Acid citric 11
1.4.3 Acid benzoic và muối benzoate 11
1.5 Sản phẩm jam dứa 12
1.6 Chọn địa điểm xây dựng phân xưởng 13
CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 15
2.1 Quy trình sản xuất jam dứa 15
2.2 Thuyết minh quy trình công nghệ 16
2.2.1 Lựa chọn - phân loại 16
2.2.2 Rửa 16
2.2.3 Cắt gọt 16
2.2.4 Nghiền xé 17
2.2.5 Chà 17
2.2.6 Phối trộn 17
2.2.7 Cô đặc 18
2.2.8 Rót nóng, đóng nắp 19
2.2.9 Tạo đông 19
CHƯƠNG 3: TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT 20
3.1 Chọn thành phần nguyên liệu sản xuất 20
3.2 Ước tính tổn thất trong sản xuất 20
3.3 Tính cân bằng vật chất 21
3.3.1 Tính toán cho 1 tấn nguyên liệu dứa đầu vào 21
3.4 Lựa chọn thiết bị cho phân xưởng sản xuất jam dứa 24
3.4.1 Phân loại – lựa chọn 24
3.4.2 Rửa 25
3.4.3 Cắt gọt 27
3.4.4 Nghiền xé 28
3.4.5 Chà 29
3.4.6 Phối trộn 31
3.4.7 Cô đặc 33
3.4.8 Lò hơi 34
3.4.9 Rót nóng – đóng nắp 35
3.5 Bố trí mặt bằng phân xưởng 38
3.5.1 Nguyên tắc 38
3.5.2 Bố trí phân xưởng 38
3.6 Tính cân bằng năng lượng 39
3.6.1 Tính điện 39
3.6.2 Tính hơi 40
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 42
TÀI LIỆU THAM KHẢO 43

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: