ĐỒ ÁN - Thiết kế trạm cân xe


Cân xe cũng như việc cân những khối lượng lớn là một nhu cầu cần thiết cho các nhà máy sản xuất muốn biết khối lượng hàng hoá, sản phẩm hay nguy ên vật liệu, và cả cho những lĩnh vực khác như bến cảng, trạm cân xe phát hiện quá tải của cảnh sát giao thông. Tuy đã được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam nhưng hầu hết các hệ thống cân xe đều lắp ráp từ các thiết bị có sẵn từ nước ngoài như loadcell, bộ hiển thị (đầu cân). Phần được chế tạo ở đây có thể là nền cầu cân, hộp nối loadcell ( Junction Box) và viết chương trình qu ản lý trạm cân.


Đề tài “ Thiết kế trạm cân xe” này bao gồm việc dùng vi xử lý đọc A/D của tín hiệu sau khi đã khuếch đại từ loadcell, hiển thị kết quả cân, truyền dữ liệu sang máy tính, thực hiện một số chức năng như đầu cân thực tế, viết chương trình quản lý trạm cân và cả việc thực hiện một mô hình cân xe tải. Ngoài ra còn thực hiện Card A/D gắn vào rãnh cắm máy tính ứng dụng trong hệ thống cân sử dụng cho khoảng cách gần và tính tiền tự động bằng chương trình máy tính. Đây chỉ là phần ứng dụng các lý thuyết đã học để giải quyết một vấn đề tương đối hoàn chỉnh có tron g thực tế.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: