ĐỒ ÁN - Tính toán, thiết kế máy bốc xúc, truyền động thuỷ lực (Thuyết minh + Bản vẽ)


Đồ án tốt nghiệp là một trong những nội dung quan trọng đối với sinh viên sắp tốt nghiệp .Ngoài mục đích kiểm tra sát hạch kiến thức lần cuối đối với sinh viên trước khi ra trường ,nó còn giúp cho bản thân mỗi sinh viên hệ thống lại toàn bộ những kiến thức đã học qua 5 năm đại học .Tập dượt cho mỗi sinh viên làm quen với thực tế sản xuất .Với ý nghĩa đó trong đề tài thiết kế của mình bản thân Em đã được giao đề tài : “Tính toán, thiết kế máy bốc xúc ,truyền động thuỷ lực” .Đây có thể nói là đề tài không mới nhưng nó có ý nghĩa thực tiễn đối với bản thân em khi ra làm việc,khi mà Với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước, đất nước ta đang chuyển mình phấn đấu từ một nước nghèo nàn lạc hậu trở thành nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá.Và hiện nay đất nước ta đang cố gắng tự nghiên cứu sản xuất các thiết bị máy móc trong nước thay thế hàng nhập khẩu nhằm giảm chi phí đầu tư .NỘI DUNG:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ,KHAI THÁC MÁY BỐC XÚC Ở VIỆT NAM 4
I.1-Tổng quan về máy xúc lật 4
I.1.1-Công dụng và phạm vi sử dụng của máy xúc lật 5
I.1.2- Phân loại máy xúc lật……………………………………………...5
I.1.3-Cấu tạo chung máy bốc xúc bánh lốp….…………………………..6
I.1.4- Một số đặc điểm chung của máy bốc xúc bánh lốp……………….6
I.2- Một số vấn đề chung trong sử dụng và thi công máy bốc xúc………7
I.2.1- Các mức đánh giá về gàu xúc đối với máy bốc xúc……………….7
I.2.2- Các chỉ tiêu kĩ thuật về hoạt động của máy bốc xúc………………7
I.2.3- Các hệ số đầy gàu đối với các máy bốc xúc bánh lốp và bánh xích 8
I.2.4-Các mức sản lượng của các máy bốc xúc bánh lốp 8
I.3- Tình hình sử dụng máy bốc xúc ở Việt Nam 9
I.4- Truyền động thuỷ lực ở nước ta hiện nay 10
Chương 2:TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TỔNG THỂ MÁY BỐC XÚC BÁNH LỐP 12
II.1- Chọn dạng máy 12
II.1.1- Giới thiệu phương án 12
II.1.2- Lựa chọn phương án 12
II.2- Tính toán các thông số kĩ thuật cảu máy bốc xúc di chuyển bằng bánh lốp 13
II.2.1-Tính năng suất của máy bốc xúc 13
II.2.2- Tính khối lượng máy bốc xúc 14
II.2.3- Tính lực kéo lớn nhất của máy bốc xúc 14
Chương III.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MỘT SỐ CỤM CHI TIẾT CHỦ YẾU CỦA MÁY BỐC XÚC 15
III.1- Tính toán thiết kế bộ công tác 15
III.1.1- Tính toán thiết kế gàu xúc 15
1- Xác định hệ thống lực tác dụng lên gầu 15
2- Lực tác dụng vào mép góc gầu 15
3- Tính toán thiết kế gầu 17
III.1.2- Tính toán thiết kế răng gầu 18
III.1.3- Tính toán thiết kế cần xúc 21
1- Lực và biểu đồ nội lực của cần xúc 21
2- Tính chọn tiết diện cần xúc 25
III.1.4- Tính toán hệ thống lực tác dụng lên bộ công tác 30
III.1.5- Tính bền cho các chi tiết, cụm chi tiết thuộc bộ công tác 33
1. Mô hình tính 33
2. Tính bền 34
III.2- Tính ổn định cho máy bốc xúc 42
III.2.1- Trường hợp máy bốc xúc gặp phải vật cản cứng đột ngột 42
III.2.2- Trường hợp máy vừa xúc vật liệu vừa di chuyển lên dốc 43
III.3- Thiết kế hệ thống thuỷ lực 73
III.3.1- Xác định nhiệm vụ thiết kế và số liệu ban đầu 45
1-Nhiệm vụ thiết kế 45
2-Số liệu ban đầu 45
III.3.2- Xây dựng sơ đồ truyền động thuỷ lực tổng thể 47
III.3.3- Xác định các thông số cơ bản của hệ thống truyền động thuỷ lực và tính chọn các cụm máy thuỷ lực chính. 49
1-Đối với các động cơ và xy lanh thuỷ lực 49
2-Tính chọn thùng dầu 57
Chương 4.TÍNH TOÁN GIA CÔNG CHẾ TẠO RĂNG GẦU XÚC CỦA MÁY BỐC XÚC
          IV.1-Phân tích tính năng, điều kiện làm việc của răng gầu 60
1- Chọn vật liệu, Phôi……………………………………………….60
2- Nguyên công khoan lỗ bắt bu lông………………………………61
3- Nguyên công nhiệt luyện………………………………………...63
4- Nguyên công nắn thẳng lần cuối…………………………………63
5- Nguyên công kiểm tra chất lượng………………………………..63
Chương 5. CÔNG TÁC SỬ DỤNG MÁY BỐC XÚC TRÊN CÔNG TRƯỜNG…………64
          V.1 – Một số vấn đề chung về sử dụng máy bốc xúc trên công trường 64
                1- Một số vấn đề chung khi sử dụng máy bốc xúc trên công trường 64
                2- Khai thác kĩ thuật máy bốc xúc 67
           V.2- Bảo quản kĩ thuật máy bốc xúc 68
      1- Khái niệm chung………………………………………………….68
      2- Những yêu cầu đối với nơi bảo quản máy……………………… ..68
      3- Tổ chức bảo quản máy bốc xúc…………………………………...69
V.3 – Bảo dưỡng và sửa chữa kĩ thuật máy bốc xúc……………………..70
      1- Bảo dưỡng kĩ thuật………………………………………………..71
      2- Sửa chữa máy bốc xúc…………………………………………….75
V.4- Các hư hỏng thường gặp trong máy bốc xúc……………………….80
V.5- Vận chuyển máy bốc xúc…………………………………………..85
       1- Vận chuyển bằng cách tự hành…………………………………..85
       2-Vận chuyển bằng phương tiện vận chuyển……………………….86

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: