SÁCH - Kỹ thuật cháy - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội 2005 (Trần Gia Mỹ)


NỘI DUNG:

Chương 1. Đại cương về buồng lửa
Chương 2. Nhiên liệu và quá trình cháy nhiên liệu
Chương 3. Kỹ thuật cháy nhiên liệu khí
Chương 4. Kỹ thuật cháy dầu

Chương 5. Kỹ thuật cháy than.
Chương 6. Một số bài toán kỹ thuật cháy.

THAM KHẢO SLIDE BÀI GIẢNG:

https://www.ebookbkmt.com/2016/03/slide-bai-giang-ky-thuat-chay-pgsts.html

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: