SÁCH - Kỹ thuật cháy Full - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội (Trần Gia Mỹ)


NỘI DUNG:

Chương 1. Đại cương về buồng lửa
Chương 2. Nhiên liệu và quá trình cháy nhiên liệu
Chương 3. Kỹ thuật cháy nhiên liệu khí
Chương 4. Kỹ thuật cháy dầu

Chương 5. Kỹ thuật cháy than.
Chương 6. Một số bài toán kỹ thuật cháy.NỘI DUNG:

Chương 1. Đại cương về buồng lửa
Chương 2. Nhiên liệu và quá trình cháy nhiên liệu
Chương 3. Kỹ thuật cháy nhiên liệu khí
Chương 4. Kỹ thuật cháy dầu

Chương 5. Kỹ thuật cháy than.
Chương 6. Một số bài toán kỹ thuật cháy.


M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: