SLIDE CHỦ ĐỀ - ĐO NHIỆT TRỊ NHIÊN LIỆU


Một tính chất cơ bản của nhiên liệu là năng suất tỏa nhiệt ( hay nhiệt trị ) của nó. Cùng với các tính chất khác của nhiên liệu, nhiệt trị có tầm quan trọng trong việc chế tạo các thiết bị nhiệt có khả năng chuyển hóa dễ dàng nhiên liệu thành công có ích một cách hiệu quả.LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: