TÀI LIỆU - Hộp giảm tốc tiêu chuẩn (TS. Vũ Ngọc Pi)


Tài liệu này được trích dịch từ nguyên bản tiếng Nga cuốn Редукторы – Конструкции и расчет, của tác giả Анфимов М. И. (Мockba, Машиностроение, 1993).

1. Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp khai triển
2. Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp đồng trục
3. Hộp giảm tốc bánh răng côn-trụ 2 cấp

Tài liệu tham khảo

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: