Thiết kế mô hình hệ thống cửa tự động đóng mở sử dụng Sensor cảm biến


Công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đang diễn ra theo sự  tiến bộ của khoa học kĩ thuật. Trước tình hình đó đã có khá nhiều yêu cầu cấp  bách và cũng có những thách thức đặt ra cho giới trí thức .
   Điện tử là một lĩnh vực mới mà ở nước ta đang nghiên cứu và từng bước  phát triển để ứng dụng vào quá trình sản xuất góp phần nâng cao năng suất lao động .
     Do vậy là sinh viên với chuyên ngành kỹ thuật điện tử cần phải nắm  vững kiến thức và kĩ năng từ đơn giản đến phức tạp như : biết cách sử dụng  thành thạo các loại cảm biến kết nối với hệ thống để thu nhận tín hiệu. Rèn  luyện kĩ năng lập trình trên các hệ thống sử dụng vi điều khiển trong các hệ  thống công nghiệp và các ứng dụng trong sinh hoạt và sản xuất.


NỘI DUNG:

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CỬA TỰ ĐỘNG………………..4

CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH BÀI TOÁN…………………………………….7
2.1 CÁC YÊU CẦU CỦA MÔ HÌNH CỬA TỰ ĐỘNG……………………….7
2.2 NHIỆM VỤ VÀ PHÂN TÍCH NHIỆM VỤ………………………………...8

CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU CÁC THIẾT BỊ, LINH KIỆN THIẾT KẾ….9
3.1 PHẦN CỨNG……………………………………………………………….9
3.1.1: Vi điều khiển AT89C51…………………………………………………..9
3.1.2 IC tạo ổn áp 7805( IC ổn áp 5v)………………………………………..11
3.1.3  Bộ chuyển đổi tương tự sang số ADC…………………………………...13
3.1.4 SENSOR CẢM BIẾN…………………………………………………….15
3.1.5  IC điều khiển động cơ L298……………………………………………...15
3.1.6 Động cơ…………………………………………………………………...16
3.2 PHẦN MỀM……………………………………………………………….16
3.2.1 Phần mềm mô phỏng mạch……………………………………………….16
3.2.2 Ngôn ngữ lập trình………………………………………………………...17

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ TỔNG QUÁT PHẦN CỨNG………..………...19
4.1 Sơ đồ khối………………………………………………………………….19
   4.2 Sơ lược chức năng của từng khối…………………………………………..20   4.2.1 Khối nguồn……………………………………………………………….20
4.2.2 Khối thu hồng ngoại……………………………………………………...21
4.2.3 Khối reset…………………………………………………………………22
4.2.4 Khối điều khiển…………………………………………………………..23
4.2.5 Khối tạo xung dao động………………………………………………….24
4.2.6  Khối điều khiển trung tâm………………………………………………24
4.3 Đặc tả hệ thống FSM………………………………………………………25
4.4 Sơ đồ call graph……………………………………………….…………..26

CHƯƠNG V:SƠ ĐỒ MẠCH HOÀN CHỈNH………………………………27
5.1 Sơ đồ nguyên lý mạch…………………………………………………….27
5.2 Kết quả chạy thử …………………………………………………………28

CHƯƠNG VI: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH………………..………………..29
6.1. Sơ đồ thuật toán………………………………………………………….29
6.2 Chương trình lập trình cho vi điều khiền AT89C51……………………30

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: