Ứng dụng phần mềm Hyperchem 8.08


HyperChem là phần mềm tính toán lượng tử với giao diện thân thiện  được sử dụng để mô tả phân tử 3D,  tối ưu cấu trúc hình học phân tử, tính toán các thông số hóa lý: độ dài liên kết, mật độ e, góc liên kết… và dự đoán phổ IR, UV, NMR…LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: