Ứng dụng phần mềm microstation và Famis vào biên tập, thành lập bản đồ địa chính và chỉnh lý biến động sử dụng đất


Sau khi Luật đất đai 2003 [1], được thực hiện, yêu cầu về công tác quản lý cũng như nhu cầu về quản lý xã hội về đất đai ngày càng trở nên cấp bách, đặc biệt là các khu vực đô thị và các khu công nghiệp lớn. Trước đòi hỏi của xã hội nhiệm vụ đặt ra cho những người làm công tác trắc địa làm sao cho sớm có bản đồ chuyên ngành địa chính có độ chính xác cao có tốc độ nhanh,
ứng dụng công nghệ nào vừa thuận tiện cho sản xuất, vừa thuận tiện cho công tác lưu trữ đồng thời cũng thuận tiện cho việc bổ sung những yếu tố biến động về đất đai do yêu cấu xã hội tạo nên.

Cùng với sự phát triển của xã hội, nhất là những năm gần đây công nghệ thông tin trên thế giới đã có những bước phát triển nhảy vọt tác động mạnh mẽ vào kinh tế, xã hội của nhiều nước trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam công nghệ thông tin hiện nay đã được trang bị trong các ngành kinh tế quốc dân, đặc biệt trong ngành trắc địa bản đồ, sự phát triển nhanh chóng của nền
công nghệ thông tin đã làm thay đổi quy trình công nghệ làm bản đồ địa chính bằng phương pháp thủ công bấy lâu nay, nó đem lại lợi ích kinh tế và bảo đảm yêu cầu kỹ thuật ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn. Nhờ chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước nhất là trong hội nhập và phát triển, đã quan tâm và đầu tư đúng mức mà chúng ta đã đạt được những thành tựu rất khả quan trong công tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực đo đạc và thành lập bản đồ.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: