Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng điện thoại di động


Hiện nay, nền kinh tế phát triển mạnh mẽ nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch…Nổi bật trong đó sự phát triển vượt bậc của các ngành công nghệ cao như công nghệ thông tin và truyền thông. Công nghệ thông tin đóng góp một vai trò rất quan trọng trong tất cả các ứng dụng cũng như mọi hoạt động của chính phủ, các cơ quan nhà nước, các tập đoàn kinh tế lớn, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ lớn nhỏ của nền kinh tế.

Đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý mua bán điện thoại di động” được hình thành trên ý tưởng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý kinh doanh điện thoại cho một trung tâm mua bán điện thoại thông thường. Với việc tìm hiểu nghiên cứu và sự giúp đỡ của cô Đỗ Ngọc Quỳnh trong quá trình thực tập và làm Đồ án tốt nghiệp, em đã hoàn thành chương trình này bằng ngôn ngữ lập trình C# trong môi trường Visual Studio 2005 và SQL Server Express 2005.
Nội dung trình bày bao gồm 5 chương:
Chương 1: Khảo sát và đánh giá hiện trạng
Chương 2: Phân tích hệ thống về chức năng
Chương 3: Phân tích hệ thống về dữ liệu
Chương 4: Thiết kế hệ thống
Chương 5: Thực hiện và mô tả chương trình
Để hoàn thành Đồ án tốt nghiệp này, ngoài sự cố gắng của bản thân, em còn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ tận tình của cô hướng dẫn và các thầy cô trong bộ môn Hệ thống thông tin,cũng như các thầy cô trong Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Em xin chân thành cám ơn cô Đỗ Ngọc Quỳnh, đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.
Tuy đã rất cố gắng để hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này nhưng do thời gian có hạn, kiến thức và kinh nghiệm hạn chế nên trong quá trình phân tích, thiết kế, thực hiện chương trình không thể tránh khỏi những sai sót. Rất mong được sự góp ý để chương trình hoàn thiện hơn và có thể ứng dụng tốt trong thực tế.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: