Báo cáo Khảo sát nhà máy cấp nước Hải Dương (Cẩm Thượng và Việt Hoà), nhà máy nhiệt điện Phả Lại


Môi trường là tất cả những gì bao quanh chúng ta, bao gồm tất cả những yếu tố vô sinh ( nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng), hữu sinh (động vật, thực vật, vi sinh vật) và tác động tương hỗ qua lại giữa chúng.
Phát triển là tất cả hoạt động của con người với mục đích ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống, phục vụ nhu cầu của con người. Trong đó đáng chú ý là hoạt động phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật và cải tiến công nghệ.

Tuy nhiên không hoạt động phát triển nào là không gây ra ô nhiễm hay suy thoái môi trường. Nó có thể là ô nhiễm đất, nước, không khí, suy giảm tai nguyên hay ảnh hưởng xấu đến sức khẻo con người. Vì vậy, môn học ô nhiễm, công nghệ, đánh giá tác động môi trường đối với sinh viên khoa môi trường là rất cần thiết. Đặc điểm của môn học này là đòi hỏi tính trực quan rất cao, đặc biệt hiệu quả sẽ tăng rất lớn khi sinh viên được thấy tận mắt tình hình gây ô nhiễm môi trường của một số cơ sở sản xuất trong thực tế, tự mình đưa ra các nhận định, đánh giá mức độ ô nhiễm rối từ đó đề xuất các phương án xử lý thích hợp.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: