BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐIỆN Ô TÔ


CHƯƠNG I
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG
Câu 1 :Accu được sữ dụng trên ôtô thì được gọi là accu khởi động là vì:
a. Dùng để khởi động
b. không dùng để khởi động
c. để phân biệt vơí accu sữ dụng trong những lĩnh vực khác
d. Cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trên ôtô
 Câu 2 :Accu được sữ dụng trên ôtô thì thường là:
a. Axít
b. Kiềm
c. Khởi động
d. khô

Câu 3 : Accu khởi động là một thiết bị:
a. Chuyển điện năng thành cơ năng
b. Chuyển cơ năng thành điện năng
c. Chuyển cơ năng thành hoá năng
d. Chuyển hoá năng thành điện năng
Câu 4 :Trong khoảng thời gian…………accu khởi động có thể tạo ra dòng có cường độ lớn
a. 1 phút
b. 1 giây
c. (5÷10) giây
d. 3 phút
Câu 5 :Trong khoãng thời gian ngắn accu khởi động có thể cấp dòng có cường độ lớn từ…………mà độ sụt thế nhỏ.
a. 200÷800A
b. 1000÷2000A
a. 150÷180A
b. 700 ÷ 800 A
Câu  6 :Điện áp accu thường là:
a. 6,12,hoặc 24V
b. chỉ có 12V
c. 20V
d. 25V
Câu 7 : Điện áp accu khởi động thường là…………đối với xe du lịch và là…………đối với xe tải
a. 20 ÷24V
b. 12 ÷ 24V
c.  6 ÷ 12V
a. 14 ÷ 28 V
Câu 8 : Các tấm bản cực âm và dương trên accu khởi động được sắp xếp:
                     a.     Song song
b      Xen kẻ
                     c      Nối tiếp
                     d.     Song song và xen kẻ
Câu 9 : Dung dịch điện phân trên bình accu axít là:
a. H2SO4
b. HCl
c. KOH
d. NaCl
Câu 10 : Dung dịch chứa trong các ngăn không ngập các bản cực quá :
a.20÷25mm
b.2÷5mm
c.25÷30mm
d.10÷15mm
Câu 11 : Tấm ngăn giữa hai bản cực của accu khởi động được lám bằng:
a.Nhựa ebonit
b.Cao su cứng
c.Nhựa PVC và sợi thuỷ tinh
d.Sợi đay
Câu 12 :Các tấm ngăn giữa các bản cực của accu khởi động được dùng để:
a.Cách điện
b.Ngăn dung dịch điện phân
c.Làm mát bản cực
d.Chống chập mạch nhưng cho dòng điện chạy qua

Câu 13 : Nồng độ dung dịch quá thấp sẽ làm cho accu khởi động:
a.Giảm tuổi thọ
b.Rụng bản cực
c.Bản cực bị sunfát hoá
d.điện thế accu giảm
Câu 14 :Trong quá trình phóng điện 2 bản cực của accu khởi động từ PbO2 vàPb biến thành
a.PbHSO4
b.PbSO4
c.PbSO3
d.Pb
Câu 15 :Khi phóng điện, trong bình accu khởi động chất gì được tạo ra:
a.H2O
b.H2SO4
c.PbSO4
d.Pb
M_tả

Không có nhận xét nào: