Hoàn thiện công tác quản lý chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh quảng nam


Việc chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã mang lại gương mặt tươi sáng cho sự phát triển toàn diện của đất nước. Cùng với sự phát triển kinh tế là sự lớn mạnh không ngừng của hệ thống ASXH.An sinh xã hội thể hiện quyền cơ bản của con người và là công cụ để xây dựng xã hội hài hòa, văn minh và không có loại trừ. Chính sách BHXH với vai trò là trụ cột của hệ thống ASXH cũng từng bước được hoàn thiện và lớn mạnh nhằm phát huy vai trò của mình. Ở nước ta, BHXH được Đảng và Nhà nước rất coi trọng, chính sách BHXH góp phần ổn định cuộc sống của NLĐ, trợ giúp NLĐ khi gặp rủi ro như ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…sớm trở lại tình trạng sức khỏe ban đầu cũng như sớm có việc làm, góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.NỘI DUNG:

MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục tiêu của đề tài 2
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4
4. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu 5
5. Bố cục của luận văn 6
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 6
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI BHXH 12
1.1. ĐỊNH CHẾ TIẾT KIỆM THEO HỢP ĐỒNG VÀ QUỸ BHXH 12
1.1.1. Định chế tiết kiệm theo hợp đồng 12
1.1.2. Quỹ BHXH 17
1.2.  BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI 21
1.2.1. Bảo hiểm xã hội 21
1.2.2. Quản lý chi BHXH 24
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 34
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI BHXH TẠI BHXH TỈNH QUẢNG NAM 35
2.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, DÂN SỐ VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM 35
2.1.1. Điều kiện tự nhiên, dân số 35
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 35
2.2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BHXH TỈNH QUẢNG NAM 36
2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển 36
2.2.2.  Chức năng, nhiệm vụ 38
2.2.3. Mô hình tổ chức bộ máy 40
2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI BHXH TẠI BHXH TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2013 – 2016 44
2.3.1.  Mục tiêu quản lý chi BHXH tại BHXH tỉnh Quảng Nam 44
2.3.2. Tổ chức công tác quản lý chi BHXH tại BHXH tỉnh Quảng Nam 44
2.3.3. Thực trạng công tác quản lý chi BHXH tại BHXH tỉnh Quảng Nam 46
2.3.4. Kết quả công tác quản lý chi BHXH tại BHXH tỉnh Quảng Nam 65
2.4. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI BHXH TỈNH QUẢNG NAM 70
2.4.1.  Những thành tựu đạt được 70
2.4.2.  Những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế 72
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 76
CHƯƠNG 3. KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI BHXH TẠI BHXH TỈNH QUẢNG NAM 77
3.1. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA BHXH TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 77
3.1.1. Mục tiêu phát triển BHXH ở Việt Nam đến năm 2020 77
3.1.2. Định hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác chi BHXH tại BHXH tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới. 81
3.2. KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI BHXH TẠI BHXH TỈNH QUẢNG NAM 83
3.2.1. Khuyến nghị đối với BHXH tỉnh Quảng Nam. 84
3.2.2.  Khuyến nghị đối với BHXH Việt Nam 90
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 92
KẾT LUẬN 93
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao)
GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (Bản sao)
NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1
NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 2
BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :) 

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/. 

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: