Khảo sát quy trình và xác định các điểm kiểm soát giới hạn trên dây chuyền sản xuất bánh Pía


NỘI DUNG:

Chương một: GIỚI THIỆU . 4

1.1.Giới thiệu vềcông ty trách nhiệm hữu hạn chếbiến thực phẩm bánh pía – lập

xưởng Tân Huê Viên. 4

1.2.Giới thiệu vềbánh pía. 5

Chương hai: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 6


Chương ba: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU. 7

3.1. Lược khảo các đềtài đã nghiên cứu trước. 7

3.2. Lược khảo lý thuyết. . 7

3.2.1. Lý thuyết vềphân tích mối nguy và các biện pháp phòng ngừa. 7

3.2.1.1. Mối nguy an toàn thực phẩm. 7

3.2.1.2. Mối nguy chất lượng thực phẩm. . 8

3.2.2. Lý thuyết vềcác điểm kiểm soát tới hạn. 9

3.2.3. Lược khảo nguyên liệu. 11

3.2.3.1. Bột mì, bột năng. 11

3.2.3.2. Đường: . 12

3.2.3.3. Đậu xanh:. 12

3.2.3.4. Sầu riêng: . 13

3.2.3.5. Mỡ:. 14

3.2.3.6. Trứng muối: . 14

3.2.3.7. Nước. 15

Chương bốn: KẾT QUẢ- THẢO LUẬN. 16

4.1. Giới thiệu vềquy trình sản xuất bánh pía. 16

4.1.1. Sơ đồmặt bằng sản xuất ởcông ty Tân Huê Viên. 16

4.1.2. Quy trình sản xuất bánh pía đặc biệt loại 1 ởcông ty Tân Huê Viên. 17

4.1.2.1. Sơ đồquy trình:. 17

4.1.2.2 Thuyết minh quy trình. 18

4.1.3. Một sốchỉtiêu cần đạt được của sản phẩm bánh pía. 23

4.1.3.1. Các chỉtiêu cảm quan. . 23

4.1.3.2. Thành phần giá trịdinh dưỡng. . 23

4.1.3.3. Các chỉtiêu hóa lý. 24

4.1.3.4. Các chỉtiêu vi sinh vật. . 24

4.2. Kết quảthảo luận. 25

4.2.1. Kết quảtừthực tếtham quan và phân tích hóa lý. 25

4.2.2. Phân tích mối nguy trên dây chuyền sản xuất bánh pía. . 27

4.2.2.1. Sơlược vềnhà xưởng, phương tiện chếbiến và nhân viên ởcông ty Tân

Huê Viên. 27

4.2.2.2. Mối nguy sinh học. 28

4.2.2.3. Mối nguy vật lý. . 31

4.2.2.4. Mối nguy hóa học. 31

4.2.2.5. Các điểm kiểm soát tới hạn. . 32

Chương năm: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 39

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: