Luận văn giải pháp tăng cường thu hút FDI vào ngành công nghiệp Vĩnh Phúc


Trải qua hơn 25 năm thực hiện thu hút đầu tư trực tiếp nước, một nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đối với các nước đang phát triển, Việt Nam đã đạt được nhiều thành công to lớn. Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đã và đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ; nâng cao năng lực xuất khẩu, tạo ra nhữn cơ hội và ưu thế mới cho Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

NỘI DUNG:

LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1 4
TỔNG QUAN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI  VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP 4
1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 4
1.1.1 Khái niệm 4
1.1.2 Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 5
1.1.3 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 6
1.2 THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP 10
1.2.1 Khái niệm, đặc điểm của thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 10
1.2.2 Khái niệm, đặc điểm ngành công nghiệp 11
1.2.3 Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với sự phát triển ngành công nghiệp 13
1.2.4 Các chỉ tiêu đánh giá mức độ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp 14
1.3 KINH NGHIỆM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP MỘT Ở SỐ ĐỊA PHƯƠNG 16
1.3.1 Kinh nghiệm thu hút FDI vào công ngiệp tỉnh Đồng Nai 16
1.3.2 Kinh nghiệm thu hút FDI vào công ngiệp tỉnh Bắc Ninh 17
1.3.3 Bài học rút ra cho tỉnh Vĩnh Phúc 19
Chương 2 21
TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI  VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA VĨNH PHÚC 21
2.1 VÀI NÉT VỀ TỈNH VĨNH PHÚC VÀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH 21
2.1.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý tỉnh Vĩnh Phúc 21
2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 22
2.1.3 Đặc điểm môi trường đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc 25
2.1.4 Vài nét về ngành công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc 27
2.2 TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH VĨNH PHÚC 30
2.2.1 Số dự án FDI 30
2.2.2 Tổng số vốn FDI đăng ký và thực hiện 32
2.2.3 Cơ cấu vốn FDI theo đối tác đầu tư 33
2.2.4 Cơ cấu vốn FDI theo hình thức đầu tư 35
2.2.5 Cơ cấu vốn FDI Theo khu công nghiệp và địa bàn ngoài khu công nghiệp 36
2.2.6 Cơ cấu vốn FDI theo các lĩnh vực trong ngành công nghiệp 38
2.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA FDI VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI TỈNH 40
2.3.1 Kết quả đạt được 40
2.3.2 Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 44
Chương 3 48
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI  VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 48
3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020 48
3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới 48
3.1.2 Định hướng thu hút FDI vào ngành công nghiệp của tỉnh 49
3.2 GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC TRONG NHỮNG NĂM TỚI 53
3.2.1 Giải pháp tầm vĩ mô của Nhà nước 53
3.2.2 Giải pháp về phía tỉnh Vĩnh Phúc 56
KẾT LUẬN 65
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :) 

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/. 

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: