Nghiên cứu đặc điểm điện sinh lý tim và kết quả điều trị hội chứng Wolff-Parkinson-White ở trẻ em bằng năng lượng sóng có tần số radio


1/ Đề tài là một nghiên cứu hệ thống về đặc điểm điện sinh lý của hội chứng Wolff-Parkinson-White lần đầu ở trẻ em Việt Nam, và một trong số ít nghiên cứu trên thế giới có cỡ lớn với đủ các lứa tuổi từ sơ sinh đến 16 tuổi. Do vậy các đặc điểm điện sinh lý được rút ra mang ý nghĩa đặc trưng theo tuổi rất có giá trị tham khảo.


2/ Đây là một nghiên cứu đơn trung tâm có số lượng bệnh nhi dưới 15 kg đứng hàng thứ hai theo y văn được triệt đốt bằng năng lượng sóng tần số radio qua catheter. Nhờ vậy đề tài này có ý nghĩa đóng góp thêm chứng cứ về tính an toàn và hiệu quả của phương pháp điều trị này đối với trẻ nhỏ, một vấn đề tranh luận đã tồn tại trong 3 thập kỷ qua.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: