Ngoại giao văn hóa của nhật bản tại việt nam từ năm 1992 đến nay


10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao văn hóa của Nhật Bản đối với Việt Nam từ việc xem xét bối cảnh thế giới, khu vực và tình hình mỗi nước, chính sách đối ngoại nói chung của Nhật Bản và định hướng ngoại giao văn hóa của Nhật Bản.


- Thống kê tóm tắt và đánh giá hiệu quả của các chính sách, hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản tại Việt Nam từ năm 1992 đến nay

- Những điểm độc đáo trong chính sách và hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản trên các lĩnh vực tại Việt Nam qua các giai đoạn từ năm 1992 đến nay

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy và phát huy hiệu quả hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản ở Việt Nam, từ đó có thể rút ra bài học về sự quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới và chính sách, hoạt động ngoại giao văn hóa của Việt Nam

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :) 

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook 
https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/. 

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: