SÁCH - CƠ SỞ TĂNG ÁP ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG (PGS.TS. VÕ NGHĨA & TS. LÊ ANH TUẤN)


Giáo trình được chia làm 9 chương. Trong đó, bao gồm các vấn đề từ lịch sử phát triển của quá trình tăng áp cho tới các biện pháp tăng áp, và cuối cùng là những hư hỏng thông thường cũng như tính toán hệ thống tăng áp.Giáo trình đã trình bày rất kỹ lưỡng về hình thức tăng áp bằng tuabin khí, một lọa tăng áp rất phổ biến hiện nay, trong đó nội dung phối hợp giữa tuabin, máy nén và động cơ đốt trong được dặc biệt chú trọng.....

NỘI DUNG:

Chương 1 Mục đích tăng áp và những trở ngại khi tăng áp cho động cơ đốt trong
Chương 2 Các phương pháp tăng áp
Chương 3 Tăng áp bằng Tuabin khí
Chương 4 Tăng áp dẫn động cơ khí
..................................................
Chương 9 Tính toán hệ thống tăng áp

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

SÁCH - TĂNG ÁP ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG (VÕ NGHĨA & LÊ ANH TUẤN)


https://www.ebookbkmt.com/2020/06/sach-tang-ap-ong-co-ot-trong-vo-nghia.html

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: