SÁCH - TĂNG ÁP ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG (VÕ NGHĨA & LÊ ANH TUẤN)


Trình bày mục đích tăng áp và những trở ngại khi tăng áp cho động cơ đốt trong. Các phương pháp tăng áp. Tăng áp bằng tuabin khí. Tăng áp dẫn động cơ khí. Làm mát khí tăng áp. Tăng áp cho động cơ 2 kỳ. Ứng dụng của tăng áp trong thực tiễn. Một số hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục. Tính toán hệ thống tăng áp.

NỘI DUNG:

Chương 1. Mục đích tăng áp và những trở ngại khi tăng áp cho động cơ đốt trongChương 2. Các phương pháp tăng ápChương 3. Tăng áp bằng tuabin khíChương 4. Tăng áp dẫn động cơ khíChương 5. Làm mát khí tăng ápChương 6. Tăng áp cho động cơ 2 kỳChương 7. Ứng dụng của tăng áp trong thực tiễnChương 8. Một số hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phụcChương 9. Tính toán hệ thống tăng áp.

LƯU Ý: 

Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: