SÁCH - Công nghệ chế biến khí (Nguyễn Thị Minh Hiền)


Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp dầu khí nói chung và ngành công nghiệp chế biến khí nói riêng ở nước ta ngày càng phát triển với sự ra đời của các nhà máy xử lý khí Dinh Cố, nhà máy Đạm Phú Mỹ, nhà máy Đạm Cà Mau, nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất,… sắp tới là nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhà máy xử lý khí Cà Mau,… và nhiều nhà máy khác nữa sẽ lần lượt mọc lên suốt dọc đất nước ta. Vì vậy nhu cầu đào tạo kỹ sư và kỹ thuật viên cho ngành dầu khí và hóa dầu hàng năm càng ngày càng tăng.


Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu cho các kỹ sư, kỹ thuật viên và sinh viên chuyên ngành Công nghệ Dầu khí và Hoá dầu những kiến thức cơ bản về các phương pháp tính toán hỗn hợp các hydrocacbon. Đồng thời cuốn sách cũng đề cập đến một số quá trình công nghệ chuyển hoá khí tự nhiên và khí đồng hành thành các hợp chất chủ yếu sử dụng làm nguyên liệu cho công nghệ tổng hợp hữu cơ – hoá dầu.

Nội dung sách được chia làm ba phần:

Phần I: Thành phần và tính chất của khí tự nhiên và khí đồng hành.

Phần II: Các quá trình công nghệ cơ bản chế biến khí, bao gồm các công nghệ làm sạch khí khỏi các tạp chất và các quá trình công nghệ chế biến khí hiện đang được sử dụng phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam.

Phần III: Chuyển hoá khí tự nhiên và khí đồng hành, bao gồm các quá trình công nghệ cơ bản chuyển hoá khí thành khí tổng hợp, metanol, amoniac, axetylen..., là những nguyên liệu quan trọng cho công nghệ tổng hợp hữu cơ – hoá dầu.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: