Thiết kế mô đun điều khiển mô hình hệ thống Phanh Abs (Thuyết minh + Bản vẽ)


Sau một thời gian học tập nghiên cứu, tính toán thiết kế em đã hoàn thành nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp. Kết quả đạt được như sau: Đã nghiên cứu về lý thuyết và chế độ điều khiển của ABS trên cơ sở các tài liệu và hệ thống thực tế trên xe ô tô hiện nay. Đã thiết kế và chế tạo thành công mô đun điều khiển mô hình hệ thống phanh ABS. Mô hình thể hiện đúng nguyên lý hoạt động của hệ thống ABS như trên xe thực tế, có kết nối với máy tính làm sáng tỏ hiệu quả phanh của hệ thống. Mô hình này có thể dùng để nghiên cứu học tập về hệ thống ABS  ở các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học.

Tuy nhiên, do thời gian, kinh phí và trình độ về lĩnh vực nghiên cứu có hạn nên mô hình còn tồn tại một số hạn chế sau đây: Các linh kiện sử dụng trên mô hình chưa có độ bền cao khi khai thác trong môi trường thực tế làm việc của xe. ABS-ECU mới được thiết kế ở dạng điều khiển cơ bản, chưa đầy đủ các tính năng như một ABS-ECU thực.

NỘI DUNG:

Chương I:Tổng quan về hệ thống ABS
1.1- Đặt vấn đề. 3
1.2- Lịch sử phát triển của hệ thống ABS. 5
1.3- Mục đích xây dựng mô hình 6
Chương II:  Lý thuyết điều khiển của ABS
2.1 - Yêu cầu của hệ thống phanh chống hãm  cứng (ABS). 7
2.2 - Phạm vi điều khiển của hệ thống ABS. 7
2.3 - Đặc tính lý tưởng. 8
2.4 - Chu trình điều chỉnh của ABS 10
2.5 - Tín hiệu điều khiển ABS. 13
2.6 - Quá trình điều khiển của ABS. 13
2.7 - Các phương án bố trí hệ thống điều khiển của ABS. 15
2.7.1 - Phân loại các phương pháp điều khiển của ABS. 15
2.7.2 - Các phương án bố trí hệ thống điều khiển của ABS. 16
Chương III: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống ABS
3.1- Giới thiệu chung. 19
3.2- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của cụm chi tiết, hệ thống ABS 21
3.2.1- Cảm biến tốc độ bánh xe. 21
3.2.2- Cảm biến giảm tốc 23
3.2.3- Cảm biến gia tốc ngang. 24
3.2.4- Hộp điều khiển điện tử ( ECU). 25
3.2.5- Bộ phận chấp hành thuỷ lực. 30
Chương IV: Thiết kế ECU mô hình hệ thống phanh ABS 37
4.1- yêu cầu đối với mô hình. 37
4.2- Phương án thiết kế. 37
4.3- giới thiệu mô hình. 42
4.3.1- Các linh kiện sủ dụng trên mô hình. 42
4.3.2- Các thông số cơ bản của mô hình. 43
4.4- Thiết kế ECU- ABS. 45
4.4.1- Thiết kế cảm bộ biến tốc độ bánh xe. 48
4.4.2- Tính toán thiết kế mạch công suất 51
Kết luận 55
Tài liệu tham khảo 56

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: