Tiểu luận Phân tích khối phổ


Trong sự phát triển của xã hội ngày nay, tất cả các công việc đều được cơ giới hóa hiện đại hóa phù hợp với xã hội ngày càng văn minh. Các nghành khoa học càng cần phải đổi mới và hiện đại nhất là trong nghành khoa học nghiên cứu Nghành Công Nghệ Sinh Học là một trong số đó. Là một ngành khoa học nghiên cứu với những kỉ thuật công nghệ cao đáp ứng nhu cầu đặt ra của Nghành, vì vậy cần những kỉ thuật, những phương tiện để đáp ứng các nhu cầu đó. Đây cũng là một trong những lí do mà môn “Kỷ thuật phân tích sinh hóa hiện đại “ được xem là một trong những môn cơ sở nghành cung cấp cho người học một cách nhìn tổng quan về các phương pháp, trang thiết bị phục vụ cho việc nghiên cứu của các môn học sau này.

Trên cơ sở những kiến thức đã được học trong môn học: nhóm chúng tôi đã được giao thực hiện đề tài “Phân tích khối phổ”  với mục đích là tìm hiểu thêm đề nâng cao kiến thức đã học cho bản thân và các bạn. Mặc dù đã cố gắng do kiến thức còn hạn hẹp và thời gian thực hiện không được nhiều nên đề tài của chúng tôi còn rất nhiều hạn chế và sai sót.
Đề tài này nhóm chia làm 3 phần như sau:
Phần I: Giới thiệu: Tìm hiểu tổng quan cũng như nguyên lí làm việc của máy khối phổ.
Phần II: Máy khối phổ: Trình bày sơ nét các bộ phận và các thức hoạt động của máy:
Bộ nạp mẫu
Bộ nguồn ion
Bộ phân tích khối
Detector
Phần III: Ứng dụng: Trình bày một cách khái quát các ứng dụng của kỷ thuật này đồng thời đưa ra những ví dụ cụ thể đã được các nhà khoa học đi trước thực hiện.

NỘI DUNG:

LỜI CẢM ƠN i
LỜI CAM ĐOAN ii
KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iii
DANH MỤC CÁC BẢNG iv
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH v
LỜI MỞ ĐẦU 1
I. GIỚI THIỆU 2
1.1. Tổng quan. 2
1.2. Nguyên lý của khối phổ 3
II. MÁY KHỐI PHỔ 3
2.1. Tổng quan về máy khối phổ. 3
2.2. Nguyên lí làm việc của máy khối phổ. 4
2.3. Chi tiết các bộ phận của  máy khối phổ. 4
2.3.1. Bộ nạp mẫu: Có thể phân thành hai nhóm chính: 4
2.3.1.1. Nạp mẫu trực tiếp. 4
2.3.1.2. Nạp mẫu gián tiếp. 4
2.3.2. Bộ nguồn ion 4
2.3.2.1. Va chạm electron (EI) 5
2.3.2.2. Ion  hóa hóa học (CI). 5
2.3.2.3. Nguồn ion bằng phun sương khử solvat 5
2.3.2.4. Nguồn ion hóa bằng giải hấp 6
2.3.3. Bộ phân tích khối 7
2.3.3.1. Bộ phận tích từ 7
2.3.3.2. Bộ phân tích tứ cực 8
2.3.3.3. Bộ phân tích thời gian bay (TOF) 10
2.3.3.4. Bộ phân tích cộng hưởng ion cyclotron (ICR) 10
2.3.4. Detector 11
2.3.4.1. Nhân electron 11
2.3.4.2. Nhân quang 11
III. ỨNG DỤNG 11
3.1. Xác định các đồng vị. 11
3.1.1. Cơ sở lí thuyết 11
3.1.2. Ví dụ minh họa 12
3.2. Định tính 12
3.2.1. Cơ sở lí thuyết 12
3.2.2. Ví dụ minh họa 12
3.3. Xác định công thức cấu tạo. 14
3.3.1. Cơ sở lí thuyết 14
3.3.2. Ví dụ minh họa 14
3.4. Định lượng 15
3.4.1. Cơ sở lí thuyết 15
3.4.2. Ví dụ minh họa 15
TÀI LIỆU THAM KHẢO 17

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: