Tiểu luận Tìm hiểu chất độc đioxin


Khi nhắc đến Dioxin không ai không kinh hoàng về hậu quả của nó đã gây ra đối với đat nước Việt Nam. Hậu quả của nó để lại không một ai không khiếp sợ. Hàng ngàn gia đình nạn nhân chỉ sống với thực tại đầy khó khăn. Những tổn thất về vật chất và tinh thần đó không thể nào tính không chỉ tính được bằng tiền. Cuộc chiến tranh hóa học trong lịch sử việt nam đã đi vào lịch sử nhân loại như một vết thương khó lành. Việc làm thế nào để có một môi trường trong sạch và hạn chế đến mưc tối thiểu “ những nổi đau do chất độc màu da cam (Dioxin ) mang lại” là một bài toán khó chưa tìm ra lời giải không những đối với các Nhà Môi Trường Việt Nam mà còn là của toàn dân tộc và của cả nhân loại.
Vì vậy nhóm quyết định chọn đề tài về Dioxin, với mong muốn giúp mọi người hiểu được phần nào tác hại của Dioxin để có thể phòng tránh, nghiên cứu để tìm ra những biện pháp xử lý có hiệu quả, bên cạnh đó để mọi người hiểu được phần nào nỗi đau mà chiến tranh hóa học gây ra.NỘI DUNG:

I. TỔNG QUAN VỀ DIOXIN
1. Định Nghĩa 4
2. Cấu Trúc Và Tính Chất Của Dioxin 4
II. NGUỒN GỐC PHÁT SINH CỦA DIOXIN
1. Nguồn gốc tự nhiên 8
2. Nguồn gốc nhân tạo 8
III. ẢNH HƯỞNG CỦA DIOXIN LÊN CƠ THỂ CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG
1. Tác hại của dioxin đối với cơ thể người và động vật 12
2. Tác hại đối với môi trường 14
IV. LAN TRUYỀN ĐỘC CHẤT TRONG MÔI TRƯỜNG
Lan truyền độc chất trong môi trường không khí 14     
Lan truyền trong môi trường nước 15     
Lan truyền của dioxin trong môi trường đất 15
V. PHƯƠNG THỨC XÂM NHẬP   
1. Xâm nhập vào cơ thể qua con đường hấp thụ 16
2. Đioxin phân bố trong cơ thể 17
3. Chuyển hóa Dioxin trong cơ thể 19
VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận 20
2. Kiến Nghị 20

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: