Tính toán kiểm nghiệm động cơ A33-66 ở chế độ Nemax (Thuyết minh + Bản vẽ)


Ngành ô tô giữ  một vai trò rất quan trọng trong hoạt động và phát triển của xã hội. Ô tô được sử dụng phổ biến để phục vụ nền kinh tế quốc dân và trong lĩnh vực quốc phòng.
Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới đã áp dụng nhanh chóng vào công nghệ chế tạo ô tô. Các tiến bộ khoa học đó đã được áp dụng nhằm mục đích giảm nhẹ cường độ lao động cho người lái, đảm bảo an toàn cho xe, người, hàng hoá và tăng vận tốc trung bình cũng như tăng tính kinh tế của xe.

Nền kinh tế của nước ta đang trên đường phát triển, hiện nay nhiều loại xe đã và đang sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam, các thông số kỹ thuật phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu và địa hình phức tạp.
Tuy nhiên ở nước ta hiện nay nói chung và trong quân đội nói riêng, vẫn còn sử dụng các thế hệ “ô tô sản xuất từ Liên Xô trước đây và với nhiều chủng loại khác nhau. Chính vì vậy việc tìm hiểu, đánh giá, kiểm nghiệm các hệ thống, cụm, cơ cấu cho xe là vấn đề hết sức cần thiết, nhằm có biện pháp khai thác sử dụng xe một cách hợp lý và có hiệu quả cao hơn.
Nhiệm vụ đồ án được giao là:“ Tính toán kiểm nghiệm động cơ ÃÀầ-66 ở chế độ Nemax ”.
Trong điều kiện thời gian có hạn nên  chỉ là bước khảo sát, kiểm nghiệm đánh giá một số nội dung nhưng đây là cơ sở cho việc xem xét và so sánh thực tế khai thác sử dụng động cơ, để từng bước nâng cao chất lượng khai thác động cơ.
Trong quá trình thực hiện  đồ án được sự hướng dẫn tận tình của các thầy  trong Bộ môn Động cơ đặc biệt là thầy:Vy Hữu Thành và thầy Nguyễn Năng  Thắng  đã giúp tôi hoàn thành đồ án. Trong quá trình thực hiện còn nhiều sai sót, kính mong nhận được sự chỉ dẫn thêm của các thầy giáo.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: