Trang bị điện cho máy mài BPH-20


Ngày nay, trong các lĩnh vực sản xuất của nền kinh tế hiện đại, cơ khí hóa có liên hệ chặt chẽ đến điện khí hóa và tự động hóa. Hai yếu tố sau cho phép đơn giản kết cấu của máy sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng kỹ thuật của quá trình sản xuất và giảm nhẹ quá trình lao động.
Việc tăng năng suất lao động máy và giảm giá thành thiết bị điện của máy là hai yêu cầu chủ yếu đối với hệ thống truyền động điện và tự động hóa, nhưng chúng lại mâu thuẫn nhau. Một bên đòi hỏi sử dụng các hệ thống phức tạp, một bên yêu cầu hạn chế số lượng thiết bị chung trên máy và số thiết bị cao cấp. Vậy việc lựa chọn một hệ thống truyền động điện và tự động hóa thích hợp cho máy là một bài toán khó.NỘI DUNG:

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÁY MÀI
1. Khái niệm 5
2. Phân loại 7
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ MÁY MÀI
1. Nhóm máy mài tròn 8
2. Nhóm máy mài phẳng 9
3. Nhóm máy mài bóng 10
CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU CÔNG NGHỆ CỦA MÁY MÀI
1. Máy mài tròn trong 12
2. Máy mài tròn ngoài 13
3. Máy mài phẳng 14
4. Máy mài trụ 15
CHƯƠNG III: CÁC YÊU CẦU TRUYỀN ĐỘNG CỦA MÁY MÀI
1. Truyền động chính 17
2. Truyền động ăn dao 17
3. Truyền động phụ 17
CHƯƠNG IV: TRANG BỊ ĐIỆN CỦA MẠCH
1. Trang bị mạch động lực 18
2. Trang bị mạch điều khiển 18
3. Sơ đồ mạch điện máy mài BPH-20 19
a. Sơ đồ mạch động lực 19
b. Sơ đồ mạch điều khiển 20
c. Nguyên lý hoạt động 21
CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ
1. Ý nghĩa của việc tính toán và lựa chọn thiết bị 22
2. Tính toán chọn thiết bị mạch động lực 22
3. Tính toán chòn công suất máy biến áp 23
4. Tính toán chọn dây dẫn 24
5. Tính toán rơ le nhiệt 24
6. Tính toán chọn contactor 25
KẾT LUẬN 26
TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: