Ứng dụng PLC S7-300 để điều khiển trạm trộn bê tông tươi tự động


Đất nước ta trong quá trình phát triển với nền kinh tế thế giới.Điều này đòi hỏi các xí nghiệp không ngừng nâng cao sản xuất lao động, hạ giá thành sản phẩm để Có thể cạnh tranh và có chỗ đứng trên thị trường.Để làm được điều này các nhà máy xí nghiệp ngoài việc cải cách lại cơ cấu thì việc đổi mới dây chuyền là hết sức cần thiết.Vì thế tự động hóa đã áp dụng hầu hết trong các dây chuyền sản xuất của các nhà máy xí nghiệp.

Với kiến thức sau năm năm học trường Đại Học Mỏ Địa Chất chuyên ngành Tự Động Hóa Xí Nghiệp Mỏ và Dầu Khí.Em được phân công về Công ty Xây Lắp Thương Mại Hải Phòng để thực tập tốt nghiệp. Sau thời gian thực tập tại công ty với sự nhiệt tình của tuổi trẻ cùng với sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo Nguyễn Thanh Lịch và các thầy cô trong bộ môn Tự Động Hóa cùng với sự giúp đỡ của các phòng ban Công ty Xây Lắp Thương Mại Hải Phòng đã giúp đỡ em hoàn thành tốt đồ án này.Với kiến thức được trang bị trong nhà trường,trong tài liệu thu được,cùng với tài liệu tham khảo.

NỘI DUNG:

Chương 1. Giới thiệu về Công Ty và công nghệ điều khiển trạm trộn bê tông 3
1.1. Vị trí địa lý và nhiệm vụ của công ty 3
1.2. Đặc điểm công nghệ của trạm trộn bê tông tươi tự động 7
1.3. Giới thiệu một số bộ phận trong trạm trộn bê tông 9
Chương 2. Lựa chọn thiết bị điều khiển cho trạm trộn bê tông tươi 12
2.1. Simatic S7-300 12     
2.2. Loadcell 15
2.3. Van điện từ 23
2.4. Công tắc hành trình 24
2.5. Động cơ điện 26
Chương 3. Thiết kế hệ thống điều khiển bằng PLC S7-300 cho trạm trộn bê tông 27                             
3.1. Xây dựng sơ đồ điện cho hệ thống trạm trộn bê tông 27
3.2. Nguyên lý vận hành 38
3.3. Lưu đồ thuật toán 39
3.4. Phân công giá trị đầu vào/Ra 42
Chương 4. Mô phỏng hệ thống trạm trộn bê tông bằng giao diện WinCC 43
4.1 Giới thiệu về WinCC 43
4.2. Cách ghép nối WinCC với S7-300 44
4.3. Giao diện mô phỏng trạm trộn bê tông tươi bằng Wincc 44
4.4. Kết quả mô phỏng trạm trộn bằng Wincc 47
Kết luận 48
Tài liệu tham khảo 49
Phụ lục 50

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: