Xe điều khiển từ xa thông qua smartphone


Đất nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá, nên khoa học – kỹ thuật luôn là mối quan tâm hàng đầu. Cùng với sự phát triển nhanh chóng về khoa học - kỹ thuật, nghành điện tự động có những bước phát triển nhảy vọt với linh kiện bán dẫn, các hệ thống nhúng ra đời… và kèm theo đó là nhiều ứng dụng mới xuất hiện phụ vụ cho sinh hoạt và sản xuất con người.

Hiện nay việc các ứng dụng ngày càng trở nên phổ biến, từ những cái đơn giản như điều khiển cột đèn giao thông định thời, đếm sản phẩm dây chuyền sản xuất, điều khiển động cơ điện một chiều… Đến những ứng dụng phức tập như điều khiển Robot, hệ thống kiểm soát…  Một trong những ứng dụng không kém phần quan trọng trong công nghiệp điều khiển từ xa. Nó đã góp phần rất lớn trong việc điều khiển các thiết bị từ xa hay những thiết bị mà con người không thể trực tiếp chạm vào để điều khiển.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1 Tổng Quan Về Robot
1.1.1. Lịch sử phát triển
1.1.2. Các ứng dụng của Robot.
1.2. Lý Do Chọn Đề Tài, Mục Đích, Đối Tượng Nghiên Cứu
1.2.1. Lý do chọn đề tài
1.2.2. Mục đích của đề tài
1.2.3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu
1.3 Gới Thiệu Về Arduino
1.4 Giới Thiệu Chung Về Android
1.4 Giới Thiệu Chung Về Bluetooth
CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ ĐỒ ÁN
2.1. Ý Tưởng Thiết Kế
2.1.1. Thiết bị điều khiển
2.1.2. Thiết bị ngoại vi
2.2.Mô hình hệ thống
2.3. Nội dung đồ án
CHƯƠNG 3 TỔNG QUAN VỀ ARDUINO, HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ BLUETOOTH
3.1.Tổng Quan Về Arduino
3.1.1. Khái niệm về Arduino
3.1.2. Các loại Arduino
3.1.3 Arduino Nano
3.2.Tổng Quan Về Hệ Điều Hành Android
3.2.1 Giới thiệu về android
3.2.3 Chương trình giao diện Android
3.3.Tổng Quan Về Công Nghệ Không Dây Bluetooth
3.3.1 Khái niệm
3.3.2 Đặc điểm của công nghệ Bluetooth
3.3.3 Hoạt động
3.3.4 Các thế hệ Bluetooth
3.3.5 Vấn đề bảo mật trong công nghệ Bluetooth
3.3.6 Trạng thái của thiết bị Bluetooth:
3.3.7 Các chế độ kết nối - Active mode
3.3.8 Kỹ thuật trải phổ nhảy tần số trong công nghệ Bluetooth
3.3.9 Module Bluetooth HC - 06
CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
4.1 Chương Trình Android
4.1.1 Giao diện điều khiển Android trên Smartphone
4.1.2 Chương trình Anderoid
4.1.2 Mạch kết nối Bluetooth với Arduino
4.1.3 Sơ Đồ Mạch Điều Khiển Và Động Lực
4.1.4 Mạch Tổng
4.1.5 Chức Năng Linh Kiện Trong Mạch
4.2 Chương Trình Arduino
CHƯƠNG 5 KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
5.1 Đánh giá kết quả thực hiện đề tài
5.2 Hướng phát triển

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: