Đánh giá về Hồ Quý Ly và nêu nguyên nhân thất bại, kết quả, bài học kinh nghiệm của cuộc cải cách


Dân tộc Việt Nam kể từ thời kỳ Hùng Vương dựng nước cho đến bây giờ đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử. Qua việc học tập, nghiên cứu đã khẳng định được truyền thống của con người Việt Nam là : không chỉ cần cù, chịu khó, bền bỉ, mà còn rất yêu nước, có tinh thần chống giặc ngoại xâm, dám hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ cho Tổ quốc,…

Trải qua nhiều triều đại với từng giai đoạn lịch sử khác nhau. Dù đã có nhiều biến động, nhiều thay đổi, hay đó là sự thành công hoặc thất bại, cũng có thể là sự chuyển biến từ chế độ này sang chế độ khác nhưng dù ở triều đại nào cũng đã có nhiều cống hiến cho lịch sử để đời sau còn lưu truyền mãi, ghi nhớ, học tập và phát huy những điều tốt đẹp, có thể ở một nhân vật lịch sử hoặc một vấn đề nào đó của lịch sử.
Trong lịch sử thời kì trung đại nói riêng và lịch sử của dân tộc nói chung, chúng ta biết rằng có rất nhiều cuộc cải cách lớn của những nhân tài Việt Nam đã dám đứng ra cầm quyền, lãnh đạo và tổ chức tiến hành. Tuỳ vào tình hình của mỗi giai đoạn lịch sử nhưng nói chung mỗi khi đất nước có nhu cầu canh tân để phát triển thì đồng thời xuất hiện những tư tưởng cải cách lớn. Tiêu biểu của thời trung đại có cuộc cải cách của Khúc Hạo(907), của Hồ Quý Ly (cuối thế kỷ XIV- đầu thế kỷ XV), của Lê Thánh Tông( cuối thế kỷ XV), của Quang Trung – Nguyễn Huệ ( cuối thế kỷ XVIII ), cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng( nửa đầu thế kỷ XIX). Như vậy, nghiên cứu về đề tài cải cách này chúng ta sẽ hiểu biết được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về lịch sử Việt Nam thời Trung đại.
Cụ thể, vào cuối thế kỷ XIV khi Triều Trần lâm vào tình trạng khủng hoảng, thối nát thì Hồ Quý Ly đã xuất hiện và cứu vớt tình thế đó của đất nước.Ông đã lên ngôi vua và tiến hành cuộc cải cách toàn diện chỉ trong vòng một thời gian ngắn(1400-1407).Tuy rằng cuộc cải cách đã thất bại nhưng khi nghiên cứu về Triều Hồ chúng ta phần nào hiểu được nhiều hơn về tình hình xã hội lúc bấy giờ, hiểu được thân thế của một nhân vật lịch sử tầm cỡ hiếm có trong sử sách từ cổ chí kim, một nhân cách đặc biệt, một tài năng hơn người.Đó chính là Hồ Quý Ly, người đã gây dựng nên nhà Hồ - một triều đại có vị trí khá quan trọng trong lịch sử nước nhà. Qua đây, khẳng định đượcvai trò vị trí của Hồ Quý Ly đối với dân tộc.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: