DỰ ÁN QUẢN LÝ NHÀ HÀNG


Ngày nay công nghệ thông tin phát triển ngày càng mạnh mẽ,nhanh chóng.Những thành tựu của công ngệ thông tin làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội, xâm nhập vào nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật cũng như trong cuộc sống. Nó trở thành  công cụ hỗ trợ đắc lực không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực hoạt động như: ứng dụng trong công tác quản lý, nghiên cứu..... và đặc biệt trong công tác quản lý nói chung và quản lý nhà hàng nói riêng.

Nhưng trên thực tế ,nhà hàng là một trong những loại hình kinh doanh đầy thử thách.Mặt khác hiện nay các nhà hàng có số lượng hàng hóa  gồm nhiều các danh mục thực phẩm,đồ ăn …. trong một ngày là rất lớn, số lượng khách đến nhà hàng ăn uống trong một ngày là rất lớn.Công việc quản lý nhà hàng đều được làm thủ công đó là việc quản lý và lưu trữ trên giấy tờ, sổ sách nên rất mất thời gian và tốn kém về nhân lực cũng như tài chính và còn nhiều hạn chế. Việc quản lý được được đầy đủ sổ sách,giấy tờ hàng năm nhà hàng phải bỏ ra một khoản kinh phí không nhỏ cho việc mua nguyên vật liệu như giấy tờ,sổ sách… Do đó yêu cầu bức thiết lúc này là việc xây dựng hệ thống quản lý nhà hàngnhằm xóa bỏ những phương pháp lạc hậu, lỗi thời gây tốn kém về nhiều mặt và mang lại hiệu quả cao.Do đó,yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải đổi mới hệ thống quản lý thư viện để đem lại hiệu quả cao.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: