Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón vi sinh vật đa chủng, phân bón chức năng phục vụ chăm sóc cây trồng cho một số vùng sinh thái


Dựán SXTN: Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón vi sinh đa chủng, đa chức năng ứng dụng cho cây trồng qui mô công nghiệp; mã số KC.04.DA11 thuộc chương trình “Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệsinh học KC.04” được đặt ra với mục đích: Hoàn thiện công nghệsản xuất phân bón vi sinh vật đa chủng, chức năng chất lượng cao ởqui mô công nghiệp cho một sốcây trồng trên vùng sinh thái và tổchức chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào sản xuất nhằm tạo mô hình sản xuất và sửdụng hỗn hợp vi sinh vật nhiều chức năng nhưmột loại phân bón có tác dụng nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tiết kiệm phân hoá học, đồng thời có khảnăng hạn chếmột sốbệnh vùng rễcây trồng do nấm và vi khuẩn gây nên, góp phần phát triển nông phẩm an toàn.

Dựán được thực hiện trong 2 năm (24 tháng) từtháng 5 năm 2005 đến tháng 6 năm 2007 với tổng sốkinh phí là 6.400 triệu đồng, trong đó, từngân sách sựnghiệp khoa học: 2.200 triệu đồng (năm 2006 không thực hiện vì không có kinh phí). Dưới đây là một sốthông tin chung vềdựán: 1. Tên dựán: Nghiên cứu sản xuất thửnghiệm phân bón vi sinh đa chủng, đa chức năng ứng dụng cho cây trồng qui mô công nghiệp. 2. Thuộc chương trình KHCN cấp nhà nước: Nghiên cứu khoa học và phát triển Công nghệsinh học 3. Mã số: KC.04.DA11 4. Cấp quản lý: cấp Nhà nước 5. Thời gian thực hiện: 24 tháng từtháng 5/2005 đến 6/2007 6. Kinh phí thực hiện: Tổng số: 6.400,000 triệu đồng Trong đó, từngân sách sựnghiệp khoa học: 2.200,000 triệu đồng 7. Thu hồi: Kinh phí thu hồi: 1.320.000.000 (60% kinh phí hỗtrợtừngân sách) Thời gian thu hồi sau thời gian thực hiện (tháng): 18tháng và 24 tháng. 8. Tổchức đăng ký chủtrì thực hiện dựán: Tên tổchức: Viện Thổnhưỡng Nông hoá, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Địa chỉ: Đông Ngạc, TừLiêm, Hà Nội Điện thoại: 7522125, Fax. 8389924 9. Chủnhiệm dựán:

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: