SÁCH SCAN - Nấm men công nghiệp (Lương Đức Phẩm)


Nấm men là nhóm vi sinh vật gần gũi với loài người từ xưa đến nay. Các sản phẩm của chúng, như rượu, bia, rượu vang và nhiều dạng đồ uống khác ngày càng nhiều và dường như chưa bao giờ đáp ứng đủ nhu cầu của con người.

Ngoài ra, tế bào nấm men rất giàu protein - được coi là nguồn protein đơn bào (SCP) rất quý giá. Hiện nay nguồn này đang là nguồn dinh dưỡng gián tiếp qua chăn nuôi tới con người. Hy vọng rằng trong thời gian không xa nguồn prôtêin tinh sạch tách từ nấm men sẽ cho chúng ta những món ăn nhân tạo giống như các sản phẩm thịt, cá, trứng..... và như vậy, tương lai của ngành sản xuất này sẽ vô cùng rộng lớn.Cuốn sách " Nấm Men Công Nghiệp " cung cấp kiến thức cơ bản về sinh học của nấm men và cơ sở công nghệ để đưa nấm men vào sản xuất công nghiệp .NỘI DUNG:

Phần thứ nhất: Đại cương về nấm men
Chương 1: Phân loại và hình thái nấm men
Chương 2: Sinh lý nấm men
Chương 3: Các quá trình trao đổi chất và sản phẩm của tế bào nấm men
Phần thứ hai: Các sản phẩm lên men và công nghiệp nấm men
Chương 4: Các sản phẩm lên men
Chương 5: Sản xuất cồn - rượu Etylic
Chương 6: Bia
Chương 7: Rượu vang
Chương 8: Sinh khối nấm men
Phần thứ ba: Vi sinh vật tạp nhiễm và tuyển chọn nấm men
Chương 9: Vi sinh vật tạp nhiễm trong sản xuất nấm men
Chương 10: Tuyển chọn nấm men

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: