Thực hành Công nghệ sấy cà rốt


III. Mục đích và yêu cầu
1. Mục đích:
 Nghiên cứu quá trình sấy rau, quả từ đó xác định đường cong sấy, đường cong tốc độ sấy đồng thời khảo sát ảnh hưởng của các quá trình xử lý rau quả đến quá trình sấy và cảm quan của sản phẩm sấy.

2. Yêu cầu:
- Biết cách sử dụng máy thái đa năng và máy sấy đối lưu.
- Thiết lập được đường cong sấy và đường cong tốc độ sấy.
- Biết được ảnh hưởng của các quá trình xử lý đến rau quả.
IV. Phương pháp và quy trình được sử dụng
1. Cơ sở lý thuyết
Nghiên cứu quá trình sấy rau, quả bằng máy sấy đối lưu
a. Sấy
Là quá trình bốc hơi nước từ vật liệu vào môi trường ( thường là không khí ) bằng cách cấp nhiệt cho nước trong vật liệu ẩm bay hơi.
b. Cân bằng vật chất của máy sấy
m : năng suất các dạng vật chất qua máy sấy [kg/h]
X : độ ẩm của không khí [kg hơi nước/kg KKK]
L : khối lượng không khí khô [kg/h]
G : khối lượng sản phẩm sấy [kg/h]

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: