VỀ MỘT GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI NĂNG LƯỢNG HÃM CỦA TÀU ĐIỆN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ VIỆT NAM


1, Tính cấp thiết của đề tài: Giao thông điện với những ưu điểm nổi bật là khả năng chuyên chở hành khách lớn, giảm ô nhiễm môi trường, giảm ùn tắc giao thông [63,78]. Ở Việt Nam, mạng lưới đường sắt đô thị theo qui hoạch trong thời gian tới có 5 tuyến được triển khai tại Tp. Hà Nội, 6 tuyến tại Tp. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, năng lượng cần cấp để vận hành các tuyến giao thông đô thị lên đến hàng tỷ kWh. Do vậy, mục tiêu tiết kiệm năng lượng chạy tàu là một vấn đề rất cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, nhưng đến nay chưa có nhóm nghiên cứu nào ở Việt Nam đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng vận hành tàu điện đô thị. Chính vì vậy, tác giá lựa chọn đề tài với tên gọi: "Về một giải pháp điều khiển quá trình trao đổi năng lượng hãm của tàu điện đường sắt đô thị Việt Nam" nhằm mục tiêu tiết kiệm năng lượng bằng giải pháp thu hồi năng lượng hãm tái sinh khi đoàn tàu vận hành ở chế độ hãm và kết hợp với lý thuyết tối ưu xác định profile tốc độ chạy tàu tối ưu.

2. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong vận hành đoàn tàu. Qua đó, đề xuất giải pháp phù hợp với đặc điểm, điều kiện đường sắt đô thị Việt Nam; ứng dụng nghiên cứu cho tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông để đánh giá mức năng lượng tiết kiệm được.
3. Đối tượng nghiên cứu: Tàu điện đô thị có hệ truyền động sức kéo tích hợp bộ tích trữ năng lượng siêu tụ.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: