BÀI GIẢNG - Trí tuệ nhân tạo (Nguyễn Nhật Quang)

 

Nội dung môn học:


„Giới thiệu vềTrí tuệnhân tạo

„Tác tử

„Giải quyết vấn đề: Tìm kiếm, Thỏa mãn ràng buộc

‰Tìm kiếm với tri thức bổsung (Informed search)

„Logic và suy diễn

„Biểu diễn tri thức

„Biểu diễn tri thức khôngchắc chắn g

„Học máy

„Lậpkếhoặch


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: