BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN - Xây Dựng Website Bán Sách


Cùng với sự phát triển không ngừng về kỹ thuật máy tính và mạng điện tử, công nghệ thông tin cũng đạt được rất nhiều những thành tựu to lớn, góp công rất lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hội của nhân loại. Ngày nay, Công Nghệ Thông Tin có những bước phát triển mạnh mẽ, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống và hiệu quả mang lại là không thể phụ nhận, giúp giảm thiếu tối đa các khâu làm việc thủ công kém hiệu quả chính xác của con người trước kia. Máy tính điện tử trở nên phổ biến và gần gũi với mọi người, việc tiếp cận với Hệ thống Thông tin quản lý trở thành mục tiêu hàng đầu của các tổ chức, doanh nghiệp cho mục đích quản lý thông tin của  mình.


    Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giờ đây, thương mại điện tử đã khẳng định được vai trò xúc tiến và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong các khâu sản xuất cũng như quản lý. Đối với một nhà sách  hệ thống thông tin Quản lý trong quản lý Bán sách được xây dựng nhằm giải quyết  nhu cầu về quản lý trong  nhà sách. Hệ thống sẽ giúp các doanh nghiệp xử lý công việc chính xác, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, nhân lực, mặt khác còn quảng bá hình ảnh của Nhà sách đến với bạn bè trong và ngoài Tỉnh, trong Nước và Quốc tế!.


  Khả năng tương tác, liên doanh với các Hệ thống Nhà sách khác trong cùng lĩnh vực hoạt động là rất cao.


  Hệ thống Thông tin Quản lý sẽ khắc phục được những nhược điểm yếu kém trong quản lý sách hiện tại, có khả năng nâng cấp và mở rộng nhiều chức năng trong tương lai.


NỘI DUNG:


GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN 3

PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 4

I. THÔNG TIN DỰ ÁN 4

II.XÁC ĐỊNH DỰ ÁN 5

1.Tổng quan 5

2.Giả thiết về các điều kiện ràng buộc 7

3. Sản phẩm bàn giao cho khách hàng 8

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN 9

I. Tên dự án: Quản lý dự án xây dựng website bán sách 9

II. Mã số: NTT3696ND 9

III. Các thông tin chính: 9

IV. Qui mô dự án: 9

V. Mục đích, mục tiêu, phạm vi và các yêu cầu 9

VI. Phạm vi : 10

VII. Những người liên quan chính : 10

VIII.Các điểm mốc thời gian quan trọng : 11

PHẦN 2 : LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN 12

I.Nhân sự. 12

II. Lịch biểu diễn công việc 13

1. Thời gian tổng thể. 13

2. Thời gian chi tiết. 13

III.Tài chính 16

1.Chi phí tổng quan : 16

2. Chi phí đội thực hiện dự án. 18

3. Đơn giá đội thực hiện dự án. 19

PHẦN 3 : PHÂN TÍCH RỦI RO 20

1.Dự đoán rủi ro 20

2.Bảng biểu phân tích quản lý rủi ro 21

PHẦN 4 : QUẢN LÝ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN 27

1. Quy trình quản lý 27

2. Các mốc kiểm soát 27

3. Diễn biến quá trình thực hiện dự án. 29

PHẦN 5 : XÂY DỰNG CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN 41

1. Ước lượng thời gian sử dụng biểu đồ PERT 41


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: