BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TÌM KIẾM HEURISTIC


Heuristic chỉ là một phỏng đoán chứa các thông tin về bước tiếp theo sẽ được chọn dùng trong việc giải quyết một vấn đề. 

Heuristic là những tri thức được rút ra từ những kinh nghiệm, “trực giác” của con người

Heuristic có thể là những tri thức đúng hoặc sai


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: